ทภก..ภูเก็ต พานักเรียนเหินฟ้าทัศนศึกษา เปิดประสบการณ์จริงสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก

โพสเมื่อ : Wednesday, February 13th, 2019 : 10.37 am

ทอท.ภูเก็ตพานักเรียนเหินฟ้าทัศนศึกษา ตามโครงการ “พาน้องท่องไกล สุขใจไปกับ HKT” ประจำปี 2562 ที่เชียงราย เปิดประสบการณ์จริงให้นักเรียนได้มีโอกาสนั่งเครื่องบินสร้างแรงบันดาลใจ

วันที่ 10 – 12 ก.พ.ที่ผ่านมา  ร.ต.ธานี  ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยนางกัลยรัตน์  สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต(สายสนับสนุนธุรกิจ) และ พนักงาน ทภก.นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 7 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนวัดมงคลวราราม, โรงเรียนบ้านไม้ขาว, โรงเรียนบ้านคอเอน, โรงเรียนบ้านหมากปรก, โรงเรียนบ้านแหลมทราย, โรงเรียนบ้านป่าครองชีพและโรงเรียนวัดเมืองใหม่

เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย วัดร่องขุ่น, สิงห์ปาร์ค, วัดร่องเสือเต้น, ตลาดคนม่วน, พิพิธภัณฑ์บ้านดำ, ไร่ชาฉุยฟง, พระตำหนักดอยตุงและตลาดแม่สาย

พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ให้การต้อนรับและเยี่ยมชม ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ตามโครงการ “พาน้องท่องไกล สุขใจไปกับ HKT” ประจำปี 2562 ซึ่งดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านการบิน, ขั้นตอนการเดินทางไปกับท่าอากาศยานและเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์จริงให้นักเรียนได้มีโอกาสนั่งเครื่องบินสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน