ทบ.เทพกระษัตรีสร้างเขื่อนหินกันดินพังคลองบางใหญ่ แก้น้ำท่วม-ขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง

โพสเมื่อ : Friday, March 1st, 2019 : 4.35 pm

เทศบาลเทพกระษัตรี เดินหน้าก่อสร้างเขื่อนหินกันดินพังคลองบางใหญ่ ระยะทางกว่า 2 กิโลแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ราบลุ่ม และขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งให้กับเกษตรในพื้นที่

ว่าที่ ร.ต. นายสมภพ ก้อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต กล่าวถึงการก่อสร้างเขื่อนหินกันดินพังคลองบางใหญ่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภายหลัง นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จโครงการคลองกันดินคลองบางใหญ่ (ตอนที่ 2 ) เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา ว่า

จากสภาพปัญหาของคลองบางใหญ่ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง มีลักษณะตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนดินที่เกิดจากการชะล้างและพังทลายของตลิ่ง ประกอบกับในพื้นที่มีการลงทุนด้านอสังหาฯ มีการถมดินเพื่อสร้างบ้านจัดสรร เป็นเหตุให้ในช่วงหน้าฝนน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่สุดของตำบลเทพกระษัตรีและเป็นพื้นที่ปลูกผักบุ้งที่ใหญ่ที่สุดของภูเก็ต หรือ ที่รู้จักกัน “นาผักบุ้งทุ่งถลาง” ของเกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมถึงในช่วงหน้าแล้งทำให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีที่กักเก็บน้ำ

ทางเทศบาลเทพกระษัตรีจึงได้หารือกับอำเภอถลาง ขอการจัดสรรงบประมาณในอำนาจของรองนายก รัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ในปีงบประมาร 2559 ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนหินกันดินพังช่วงที่ 1 บริเวณฝั่งเลียบคลองบางใหญ่ เป็นเฟสแรกด้วยงบประมาณ 10 ล้านบาท เป็นเขื่อนหินสูง 3.5 – 4 เมตร ระยะทาง 960 เมตร ก่อสร้างเสร็จในปีงบประมาณ 2559 และได้ของบประมาณดำเนินการในเฟสที่ 2 ต่อ ด้วยงบประมาณอีกกว่า 11.69 ล้านบาท จากพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ 2560 และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 1,065 เมตร ส่วนเฟสที่ 3 ระยะทาง 1,850 เมตร ด้วยงบประมาณเพิ่มเติมปี 2560 อีก 18.9 ล้านบาท ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้

นายสมภพ กล่าวต่อว่า เมื่อก่อสร้างเขื่อนหินฯดังกล่าวแล้วเสร็จ จะมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นการบังคับให้น้ำในพื้นที่ไหลลงเขื่อนดังกล่าว เพื่อไปออกทะเลที่หาดเลพัง ต.เชิงทะเล ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก็จะลุเราลงได้มาก รวมทั้งทางเทศบาลมีโครงการที่จะของบประมาณมาดำเนินการสร้างฝายอีก 5 จุด ตลอดคลอง 2 กิโลเมตร ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อกักเก็บน้ำให้เกษตรกรใช้ในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะมีนาผักบุ้งแล้ว ยังมีการปลูกหน่อไม้น้ำ หน่อไม้ฝรั่ง อีกด้วย เกษตรกรจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงหน้าแล้ง

รวมทั้งทางเทศบาลได้วางแผนที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบในพื้นที่เทพกระษัตรี ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ ที่น้ำตกโตนไทร คลองบางใหญ่ และในส่วนที่ติดต่อกับทางอบต.เชิงทะเล เพื่อให้การไหลของน้ำสะดวกและรวดเร็วในช่วงน้ำหลาก มีการจัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต ไปแล้ว 2 จุด ในส่วนของต้นน้ำที่น้ำตกโตนไทร ด้วยการขุดลอกท้องคลอง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร กลางน้ำที่ทางเทศบาลได้ก่อสร้างเขื่อนกันดินทลายของคลองบางใหญ่ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และปลายน้ำในเขตพื้นที่ อบต.เชิงทะเล ซึ่งจะได้มีการประสานกันในการดำเนินการต่อไป เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ