ทน.ภูเก็ต เร่งก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมตัวเมือง ล้าน เสร็จก่อนหน้าฝนนี้  เผยเสียหายครั้งละ 120 ล้าน

โพสเมื่อ : Tuesday, February 19th, 2019 : 3.27 pm

เทศบาลนครภูเก็ตเร่งรัดผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในตัวเมืองภูเก็ต ด้วยงบประมาณกว่า 517 ล้านบาท เผยคืบหน้าเพียง 24% เท่านั้น เร่งให้เสร็จก่อนหน้าฝน ระบุน้ำท่วมทุกครั้ง สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากถึง 120 ล้านบาท ส่วนอาคารเก่าเสี่ยงพัง

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาลนครภูเก็ต ณ สวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วม ว่า

ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในตัวเมือง รวมไปถึงอาคารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าซิโนโปตุกีสในย่านเมืองเก่าทุกๆครั้ง ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยเฉพาะในจุดที่เป็นย่านเมืองเก่าแต่ละครั้งนั้น ได้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจคิดเป็นตัวเงินไม่ต่ำกว่าครั้งละ 120 ล้านบาท

จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลนครภูเก็ต ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และได้รับความเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการศึกษาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนเร่งด่วนของจังหวัดภูเก็ต เป็นงบประมาณ 517 ล้านบาท ดำเนินการทั้งสิ้น 13 โครงการ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองภูเก็ต

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครภูเก็ต สาเหตุหลักๆ เกิดจากน้ำหลากจากภูเขาที่อยู่รอบๆ เขตเทศบาลนครภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากจากเขารัง เขาโต๊ะแซะ และเขาพันธุรัตน์ ซึ่งปริมาณน้ำหลากจากภายนอก มีมากกว่าความสามารถในการระบายน้ำลงคลองบางใหญ่ คลองท่าแครง คลองแสนสุข และคลองร่วมน้ำใจ ของเทศบาลได้ ประกอบกับสภาพคู คลอง ที่มีขนาดแคบ และตื้นเขิน มีการบุกรุกถมดิน เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์เป็นจำนวนมาก ท่อระบายน้ำเดิม ได้มีการก่อสร้าง มานาน มีขนาดเล็ก เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาเพียง 1 – 2ชั่วโมง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ประกอบกับเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำในคลองบางใหญ่ และ คลองแสนสุข เอ่อล้นตลิ่ง

น.ส.สมใจ เผยต่อว่า การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม คือ การปรับปรุงคลองระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณปากคลอง เพื่อสูบน้ำฝนที่ตกลงมาออกสู่ภายนอกในช่วงที่ น้ำทะเลหนุนสูง จำนวน 13 โครงการ ประกอบด้วย การก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ระบายน้ำลงคลองท่าแครง,การก่อสร้างรางระบายน้ำคลองลัด จากคลองบางใหญ่ไปคลองแสนสุข,ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุรินทร์ ถนนพังงาลงสู่คลองแสนสุข ,ดาดท้องคลองร่วมน้ำใจ จากสะพานถนนอำเภอถึงสะพานถนนอนุภาษภูเก็ตการ,ดาดท้องคลองร่วมน้ำใจ จากสะพานร่วมถึงสะพานรัษฎา,ก่อสร้างคันป้องกันตลิ่งคลองแสนสุข,ดาดท้องคลองสะพานพระอร่าม – คอนโดศุภพาลัย

ก่อสร้างคันป้องกันตลิ่ง คลองร่วมน้ำใจฝั่งซ้าย บริเวณสะพานปลารัษฎา,ก่อสร้างคันป้องกันตลิ่งคลองท่าแครง บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ – ถนนเจ้าฟ้า,ก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองบางใหญ่,ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองแสนสุข และก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองร่วมน้ำใจ

 

โดยระยะเวลาก่อสร้าง 970 วัน สิ้นสุดสัญญา 30 พ.ค.2562 ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 26 และได้กำชับให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการก่อสร้างฯ ให้แล้วเสร็จตามสัญญาก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน และทางเทศบาลนครภูเก็ตได้เร่งกรัดไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนหน้าฝน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอีก