ททท.เลือกพื้นที่ “ชุมชนแหลมตุ๊กแก” เป็นอีก 1 เส้นทางกิจกรรมวันเดียวเที่ยวภูเก็ต Amazing ยิ่งกว่าเดิม

โพสเมื่อ : Saturday, July 3rd, 2021 : 8.58 am

ททท.เลือกพื้นที่ “ชุมชนแหลมตุ๊กแก” เป็นอีก 1 เส้นทางกิจกรรมวันเดียวเที่ยวภูเก็ต Amazing ยิ่งกว่าเดิม สู่การเปลี่ยนแปลงสหัสวรรษ 7 Greens Travel ขณะที่เทศบาลรัษฎานำเสนอแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ “เขาสุริยะเทพ” จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น แห่งแรกของเกาะภูเก็ต

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลรัษฎา ผู้ใหญ่บ้าน นายสถานีเดินรถภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ดร.นาที รัชกิจประการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยบอร์ดผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมวันเดียวเที่ยวภูเก็ต Amazing ยิ่งกว่าเดิม สู่การเปลี่ยนแปลงสหัสวรรษ 7 Greens Travel เส้นทางจังหวัดภูเก็ต ณ ชุมชนแหลมตุ๊กแก

สำหรับกิจกรรมวันเดียวเที่ยวภูเก็ต Amazing ยิ่งกว่าเดิม สู่การเปลี่ยนแปลงสหัสวรรษ 7 Greens Travel เส้นทางจังหวัดภูเก็ต ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ภายใต้แนวคิด BCG Model และแนวคิด 7 Greens ท่องเที่ยวสดใส…ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตระหนักและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยและชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน

ในส่วนของเทศบาลตำบลรัษฎา คณะได้เดินทางเยี่ยมชม “ชุมชนแหลมตุ๊กแก” ซึ่งเป็นชุมชนกลุ่มอุรักลาโว้ย ที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของชาติพรรณและวัฒนธรรมของชุมชน  เดิมทีเมื่อหลายร้อยปีก่อนบรรพบุรุษของชาวอุรักลาโว้ยลงเรือแจวมาจากอาเจาะห์ ประเทศอินโดนีเซีย จนกระทั้งมาถึงแหลมตุ๊กแก จึงได้ลงหลักปักฐาน มีวิถีชีวิตดั้งเดิม คือ ลงทะเลหาปูหาปลาตามวิถีของชนเผ่า และมีการแสดงพื้นบ้าน เช่น การรำรองเง็ง ชมวิถีอาชีพชาวอุรักลาโว้ย การจัดทำเครื่องมือประมง การผ่าหอย การทำหอยติบ ชมวิถีความเป็นอยู่และความเชื่อของชาวมอแกน ซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน และเป็นการท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอีกด้วย

นายปรีชา ใจอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลรัษฎา นั่นก็คือ “เขาสุริยะเทพ” จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น แห่งแรกของเกาะภูเก็ต  ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและดาราศาสตร์ ซึ่งในขณะนี้ทางเทศบาลตำบลรัษฎาอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ให้แก่คณะทราบ ทางคณะยินดีสนับสนุนการดำเนินงานทั้งด้านการโปรโมท การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของภูเก็ต กรณีของเขาสุริยะเทพ และยินดีผลักดัน ร่วมเจียระไนให้เป็นเพชรเม็ดงามของภูเก็ตในอนาคต