ททท.เผยเปิด “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” 20 วัน นักท่องเที่ยวเข้ากว่า 8,900 คน สร้างได้ราย 400 ล้าน กระจายสู่ทุกภาคส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อม

โพสเมื่อ : Wednesday, July 21st, 2021 : 1.55 pm

วันนี้ (21 ก.ค.) น.ส.นันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต รายงานถึงสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในรายการผู้ว่าฯพบประชาชน ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (สวท.) ภูเก็ต ว่า ภายหลังจากที่จังหวัดภูเก็ตได้เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 20 ก.ค.2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาภูเก็ตแล้ว 8,981 คน โดยอันดับแรกที่เข้ามาเป็นคนไทย ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 5 สัญชาติที่เข้ามา คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิสราเอล เยอรมัน และ ฝรั่งเศส

โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะต้องพักในภูเก็ต 14 คืน แต่มีบางคนที่พักไม่ถึง 14 คืน ทำให้อัตราพักเฉลี่ยอยู่ที่ คนละ11 คืน เมื่อนำจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทั้งหมดคูณด้วยจำนวนคืนที่พักและค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันที่อยู่ในภูเก็ต จะทำให้ตัวเลขรายจ่ายของนักท่องเที่ยวที่เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นเวลา 20 วัน อยู่ที่ 400 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน โดยรายได้ที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวนั้น ได้กระจายไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในภูเก็ตเพิ่มขึ้น