ทต.วิชิตเปิดให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวิชิตเข้ามารับทรายอะเบทเพื่อนำไปกำจัดยุงลาย

โพสเมื่อ : Saturday, January 12th, 2019 : 8.11 pm

เทศบาลตำบลวิชิตเปิดให้ประชาชนที่มีที่พักอาศัยในเขตตำบลวิชิต ต้องการทรายอะเบท หรือให้หน่วยงานเข้ามาพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคชิคุนกุนยา และโรคไข้เลือด ที่กำลังระบาดหนัก

สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลวิชิต
ในวันและเวลาราชการได้ทันที หรือ โทร. 076-525100