ทต.วิชิตเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

โพสเมื่อ : Tuesday, December 27th, 2016 : 10.45 pm

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (27ธ.ค.) ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดงาน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 โดยมี พ.ต.อ.นิกร สมสุข ผู้ผกก.สภ.วิชิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และนักเรียน เข้าร่วมimage

พ.ต.อ.นิกร สมสุข ผู้ผกก.สภ.วิชิต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวจึงมีปริมาณการเดินทางทั้งทางบกและทางเรือของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดภูเก็ตจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งรัดดำเนินการ จะสามารถลดการเสียชีวิตได้ประมาณสัปดาห์ละ 1 ราย หรือปีละไม่น้อยกว่า 60 ราย

image

image

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจึงถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดียิ่งและถือเป็นการสนับสนุนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ปีพ.ศ.2554-2563 รวมทั้งปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ที่เน้นสร้างความตระหนักให้ทุกคนมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยกิจกรรมในวันนี้เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือและเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมความประมาท อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวเป็นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 รวม 7 วันimage