ทต.ราไวย์ และอปพร.ตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมวันอปพร.ประจำปี2566

โพสเมื่อ : Wednesday, March 22nd, 2023 : 5.52 pm

วันนี้ (22 มีนาคม 2566) เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาล และอปพร.ตำบลราไวย์ จัดกิจกรรมวันอปพร.ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเขาแดง ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรตินายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อปพร. ในการปฎิบัติงานต่อสาธารณชนด้วยความเสียสละ ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม