ทต.ราไวย์ เพิ่มศักยภาพเด็กจัดอบรมอาชีพระยะสั้น

โพสเมื่อ : Thursday, March 28th, 2024 : 9.35 am

ทต.ราไวย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ECO-PRINT การทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ

วันที่ 27  มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับสกร.ตำบลราไวย์

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์ ประจำปี 2567 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ECO-PRINT การทำผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ ณ กลุ่มวิสาหกิจพรหมเทพแฮนด์เมด หมู่ 6 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ความรู้และสร้างการฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชนตำบลราไวย์