ทต.ราไวย์ เปิดจุดบริการช่วงปีใหม่

โพสเมื่อ : Friday, December 29th, 2023 : 11.45 am

ทต.ราไวย์ เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันนี้ (29 ธันวาคม 67 ) เวลา 9.00 น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลราไวย์ บูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรฉลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลราไวย์ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลราไวย์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์

จัดพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์การค้าแม็คโคร สาขาราไวย์ เพื่อตระหนักถึงการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว #