ทต.ราไวย์ หารือ eco smart project   เพื่อสานต่อโครงการเก็บขยะพลาสติก

โพสเมื่อ : Thursday, March 16th, 2023 : 3.55 pm

ทต.ราไวย์ หารือ eco smart project  เพื่อสานต่อโครงการเก็บขยะพลาสติก ใต้ท้องทะเลและชายหาด พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลราไวย์

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. เวลา 10.00 น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ หารือ eco smart project กับ Mr.Ivan and Ms.Lena เพื่อสานต่อโครงการเก็บขยะ พลาสติก ใต้ท้องทะเลและชายหาด พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และ นักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลราไวย์