ทต. ราไวย์ ร่วมชาวต่างชาติ เก็บขยะ สร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะ

โพสเมื่อ : Monday, June 26th, 2023 : 9.08 am

ทต.ราไวย์ ร่วมเก็บขยะกับกลุ่มองค์กรรีไซเคิลของชาวต่างชาติที่อาศัยในตำบลราไวย์ เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและแยกขยะก่อนทิ้ง

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ จิตเมต รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลราไวย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมเก็บขยะกับกลุ่มองค์กรรีไซเคิลของชาวต่างชาติที่อาศัยในตำบลราไวย์ เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและแยกขยะก่อนทิ้ง บริเวณหาดยะนุ้ย ตำบลราไวย์