ทต.ราไวย์ ร่วมกับ อสม. รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

โพสเมื่อ : Tuesday, May 30th, 2023 : 3.10 pm

ทต.ราไวย์ ร่วมกับ อสม. รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา 3 เก็บป้องกัน 3 โรค พร้อมทั้งพ่นหมวกควัน ULV หมู่ 1 ตำบลราไวย์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับอสม.ตำบลราไวย์ ลงพื้นที่หมู่ 1 ตำบลราไวย์ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา 3 เก็บป้องกัน 3 โรค พร้อมทั้งพ่นหมวกควัน ULV เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา