ทต.ราไวย์ ร่วมกับ มูลนิธิสโกลาร์ ออฟ ซันทีแนนท์ ประเทศไทย แจกอาหารกล่อง ในวันอาหารโลก

โพสเมื่อ : Tuesday, October 11th, 2022 : 1.08 pm

 

เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับ มูลนิธิสโกลาร์ ออฟ ซันทีแนนท์ ประเทศไทย สาขาภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัครจังหวัดภูเก็ต แจกอาหาร 450 กล่อง (ฮาลาล) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลราไวย์ เนื่องในวันอาหารโลก (World Food Day) ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. บริเวณสะพานท่าเทียบเรือราไวย์