ทต.ราไวย์ รับมอบมงคลราชสีห์กระทรวงมหาดไทย และร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข”

โพสเมื่อ : Wednesday, March 22nd, 2023 : 5.59 pm

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ รับมอบมงคลราชสีห์กระทรวงมหาดไทย จากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และร่วมกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 53 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รูปแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล ยกชั้น (กินห่อ) ร่วมกันเสริมสร้างสมานฉันท์ เกิดภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมของส่วนราชการอย่างเป็นรูปแบบ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต