ทต.ราไวย์ มอบทุนสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลราไวย์ จำนวน 150,000 บาท

โพสเมื่อ : Wednesday, April 5th, 2023 : 2.10 pm

เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และ นางสมศรี เพ็งภัตรา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม มอบทุนสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลราไวย์ จำนวน 150,000  บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและภารกิจของกองทุนของชุมชนตำบลราไวย์ เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2566