ทต.ราไวย์ พัฒนาหาดปากบาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

โพสเมื่อ : Friday, August 11th, 2023 : 1.29 pm

เทศบาลตำบลราไวย์ ทต.ราไวย์ พัฒนาหาดปากบาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ เพื่อส่งเสริม กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลราไวย์ 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายสมทรง แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลราไวย์ หารือและลงพื้นที่หาดปากบาง ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ในตำบลราไวย์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในตำบลราไวย์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน