ทต.ราไวย์ จัดโครงการส่งเสริมสูงวัยสร้างรายได้ หลักสูตรเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

โพสเมื่อ : Saturday, April 1st, 2023 : 4.08 pm

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ นางสมศรี เพ็งภัตรา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการส่งเสริมสูงวัยสร้างรายได้ ประจำปี 2566 หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ จัดระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566  และวันที่ 30-31 มีนาคม 2566  เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุและประชาชน ที่สนใจในพื้นที่ตำบลราไวย์