ทต.ราไวย์ จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 19

โพสเมื่อ : Monday, March 27th, 2023 : 6.08 pm

ทต.ราไวย์ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ร่วมกับวัดในหาน, โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ทที่ผ่านมา เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล พนักงานและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ร่วมกับวัดในหาน, โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสนองนโยบายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนมีติจสำนึกที่ดีต่อพระพุทธศาสนา โดยกราบอาราธนาพระครูสุนทรกิตยานุกูลเป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นประธานสงฆ์ มีสามเณรรับการบรรพชา จำนวน 114 คน และใช้เวลาอบรม 18 วัน ณ วัดในหาน ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต