ทต.ราไวย์หารือทีมวิจัยพัฒนาเมือง

โพสเมื่อ : Thursday, July 11th, 2024 : 5.44 pm

 

ทต.ราไวย์ หารือร่วมทีมนักวิจัยโครงการ เรื่องการพัฒนาเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเครือข่ายย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 10 กรกฎาคม 67 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดย นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาล นางสมศรี เพ็งภัตรา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลราไวย์ หารือร่วมทีมนักวิจัยโครงการ เรื่องการพัฒนาเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเครือข่ายย่านวัฒนธรรมชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น