ทต.ราไวย์ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้ความรู้จัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล

โพสเมื่อ : Thursday, June 8th, 2023 : 4.35 pm

ทต.ราไวย์ ร่วมกับ ศูนย์ทช.ภูเก็ต รร.วัดสว่างอารมณ์ และปราชญ์ชาวประมงตำบลราไวย์ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ มอบหมายให้นายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และปราชญ์ชาวประมงตำบลราไวย์

ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำรวจตัวอย่าง จัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ และลงพื้นที่ปฎิบัติ ณ หาดปากบาง หมู่ 6 ตำบลราไวย์