ทต.ราไวย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองสี

โพสเมื่อ : Tuesday, February 21st, 2023 : 9.48 am

ทต.ราไวย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เรื่องการบริหารและปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ผ่านมา นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรี และนายสมชาย ธนารักษ์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลราไวย์  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เรื่องการบริหารและปฎิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ