ต้องไม่พลาดสสจ.ภูเก็ตร่วมกับรพ. จัดวิ่งซีรีส์เพื่อสุขภาพกับรายการ “หมอภูเก็ตชวนวิ่ง” 

โพสเมื่อ : Thursday, October 18th, 2018 : 8.57 am

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต จัดวิ่งซีรีส์เพื่อสุขภาพกับรายการ “หมอภูเก็ตชวนวิ่ง” มุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ประเดิมซีรีส์แรก 4 พ.ย.นี้

เมื่อวานนี้ ( 17 ต.ค.) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการ/ผู้แทนโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวโครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง Phuket Health Series Run ซึ่งกำหนดวิ่งทั้งหมด 4 ครั้ง ประกอบด้วย ซีรีส์แรก วันที่ 4 พ.ย.61 ซีรีส์ที่ 2 วันที่ 10 ก.พ.62 ซีรีส์ที่ 3 วันที่ 12 พ.ค.62 และซีรีส์สุดท้าย วันที่ 18 ส.ค.62 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ที่หมอพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเป็นผู้นำในการรวมตัวขอความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน งานวิ่งที่หมอและประชาชนก้าวไปด้วยกัน เพื่อจุดประกายให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพ

โครงการหมอชวนวิ่ง ได้ถูกจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของแพทยสภา และ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ซึ่งโครงการดีๆ แบบนี้ จะช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนให้ดียิ่งขึ้น นำด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้คำปรึกษาและชักชวนทุกคนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ก้าวออกมาวิ่งไปพร้อมๆ กัน ทั่วประเทศ

โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สายทั่วประเทศ ส่งต่อเป็นเส้นทางและไปบรรจบกันที่กรุงเทพฯในวันที่ 25 พ.ย.61 โดยจังหวัดภูเก็ตเอง เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นทาง สายที่ 15 ที่จะส่งต่อไปจังหวัดพังงา เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์กลางต่อไป เหตุนี้เอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็น ภูเก็ตเมืองออกกำลังกายและเล่นกีฬา และภาคีสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต จึงเล็งเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะใช้โอกาสในการจัดงานโครงการหมอชวนวิ่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้น ในการที่จะส่งเสริมให้ชาวภูเก็ตได้หันมาออกกำลังกาย อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดโครงการ “หมอภูเก็ตชวนวิ่ง” หรือ “Phuket Health Series Run” ขึ้นมา โดยเป็นการจัดงานวิ่งต่อเนื่อง 9 เดือน 9 กิโล กำหนดเป็นการวิ่งทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง เป็นโครงการแรกที่นำระบบเก็บค่าสุขภาพรายบุคคลเพื่อนำมาเปรียบเทียบการพัฒนาทางสุขภาพ โดยวัดผลสัมฤทธิ์จากการลดค่า MBI ในแต่ละบุคคลให้อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน โครงการได้สร้างระบบการสมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.phukethealthseriesrun.com และกำหนดให้กรอกข้อมูลสุขภาพรายบุคคลเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประมวลผลเปรียบเทียบกับการวิ่งในแต่ละซีรีส์ เราเชื่อว่าการเดินวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 9 เดือนจะช่วยให้คุณมีดัชนีมวลกายที่ปกติได้

สำหรับซีรีส์แรก นำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นแม่งาน กำหนดวิ่งวันที่ 4 พ.ย.61 เพื่อสอดรับกับโครงการ หมอชวนวิ่ง ที่ภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นทาง สายที่ 15 ที่จะนำการวิ่งส่งต่อไปจังหวัดพังงา เพื่อไปรวมที่จุดศูนย์กลางคือกรุงเทพฯ ต่อไป โดยกำหนดการวิ่ง จะถูกแบ่งออกเป็น สองกลุ่ม คือ กลุ่มขบวนนักวิ่งส่งต่อคฑา วิ่งรณรงค์การออกกำลังกายจังหวัดภูเก็ต-พังงา วิ่งไปยังจังหวัดพังงาตามโครงการ หมอชวนวิ่งของแพทยสภากับกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มที่วิ่งตามระยะทางหมอภูเก็ตชวนวิ่ง แบ่งเป็นประเภท Healthy , Family Healthy และ Super Healthy ตามลำดับ นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วยหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองออกกำลังกาย/เล่น ในวันที่ 2-4 พ.ย.61 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เสวนาหัวข้อสุขภาพ รวมถึงการพูดคุยสัมภาษณ์กับ กูรู เซเลบริตี้ นักวิ่งของเมืองไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการออกกำลังกาย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ด้านนายแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทวิ่งของโครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1.Healthy สำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน แต่ต้องการเอาชนะใจตนเอง วิ่ง 4 ครั้งเพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 2 กม. เริ่มวิ่งที่ 3 กม./5 กม./7 กม.และ 9 กม. 2.Super Healthy สำหรับนักวิ่งทั่วไป ที่ใจต้องการเอาชนะระยะทางวิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 3 กม. เริ่มวิ่งที่ 9 กม./ 12 กม./ 15 กม.และ 18 กม. และ 3.Family Healthy สำหรับครอบครัวที่ต้องการปลูกฝังการออกกำลังกายให้กับโลกโดยมีพ่อแม่เป็นตัวอย่าง วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 2 กม. เริ่มวิ่งที่ 3 กม./ 5 กม. / 7 กม. และ 9 กม.

ส่วนประเภทรางวัล วิ่งครบ 4 ซีรีส์ รับเสื้อ Healthy Finisher/ Super Healthy Finisher / Family Healthy Finisher, วิ่งครบ 4 ซีรีส์และมีผลการเปลี่ยนแปลง MBI ดีขึ้น 99 คนแรก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ Healthy Idol , ครอบครัวสมาชิกทุกคนวิ่งครบ 4 ซีรีส์ จะได้รับประกาศนียบัตร Family Healthy Idol ,องค์กร/หน่วยงานที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้งมากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Agency Healthy Idol และชมรมวิ่งที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Club Healthy Idol

 

โดยการเปิดรับสมัครวิ่งในซีรีส์แรก ขณะมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 2,000 คน สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ทางwww.phukethealthseriesrun.com