ต้องพร้อมทุกเวลา ศรชล.ภาค 3 ฝึกรับสถานการณ์ WMD และ SAR นายก อบจ.ร่วมชม

โพสเมื่อ : Monday, June 10th, 2024 : 3.28 pm

ไม่พร้อมเท่ากับพลาด ไม่ว่าอะไรจะเกิด ต้องพร้อมทุกเวลา ศรชล.ภาค 3 ฝึกความพร้อม รับสถานการณ์ WMD และ SAR สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนฝั่งทะเลอันดามัน นายก อบจ.ร่วมชมการฝึกซ้อม

วันนี้ (10 มิ.ย.) พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รอง ผอ.ศรชล.) เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) การปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2567 พร้อมด้วย พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศรชล. และผู้แทนหน่วยงานของ ศรชล. ที่จัดกำลังเข้าร่วมการฝึก       ทั้ง 7 หน่วยงาน

ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) ซึ่งเป็นหน่วยหลักในการรับผิดชอบจัดการฝึก ได้เชิญหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเลภายใน จว.ภูเก็ต เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วย

ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และมูลนิธิภูเก็ตร่วมใจกู้ภัย เข้าร่วมทำการฝึกและชมการฝึก ณ พื้นที่ ศรชล.ภาค 3 บริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต

โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต/ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ต พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ/รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมชมการฝึกปฏิบัติการ ร่วม ศรชล. ประจำปี 2567 ในพื้นที่ ศรชล.ภาค 3 ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต

สำหรับการฝึกปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้ เพื่อทดสอบแนวความคิดในการปฏิบัติการ การบัญชาการอำนวยการตามสถานการณ์ ความพร้อม และขีดความสามารถของกำลังในการปฏิบัติการร่วม เพื่อการบูรณาการขีดความสามารถร่วมของหน่วยงานหลักใน ศรชล. และหน่วยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการ ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง แก้ไขปัญหาและตอบสนองให้ทันต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคง จากภัยคุกคามทางทะเลที่จะเกิดขึ้น