ติดเชื้อโควิดภูเก็ตพุ่ง ยอดสูงสุดในภาคใต้ รายใหม่อีก 6

โพสเมื่อ : Saturday, March 28th, 2020 : 1.03 pm

ติดเชื้อโควิดภูเก็ตยอดพุ่งปรี๊ด คนป่วยสูงสุดในภาคใต้  พบรายใหม่เพิ่มอีก 6 สะสม แล้ว 47 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นคนทำงานและสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อจากซอยบางลา ขณะที่พนักงานโรงแรมในพื้นที่กะตะ – กะรน มีตามมาด้วย

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันนี้ (28มี.ค.) ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งข้อมูลยอดผู้ป่วยติดเชื่อและเฝ้าระวัง พบว่าขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันติดโควิด-19 แล้ว จำนวน  47 ราย  ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 2 ราย และผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการยืนยันเพิ่ม 6 ราย  ทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 45  ราย  ส่วนผู้ป่วยที่รอการยันยันมีจำนวน 66 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 6 ราย พบรายที่ 42  ผู้ชายไทย อายุ 34 ปี อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในสถานบันเทิงและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วย วันที่ 22 มีนาคม 2563  มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย

รายที่ 43 ผู้หญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับโรงแรมที่หาดกะตะ ต.กะรน อเมือง มีประวัติมีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 23 มีนาคม 2563  มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 23 ราย

รายที่ 44 ผู้ชายไทย อายุ 30 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีประวัติใกล้ชิดกับใกล้ชิดกับพนักงานร้านอาหารอิตาลี ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 6 ราย

รายที่ 45 ผู้หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารฝรั่งเศสใน ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหลายรายในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ และ นักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 27 ราย

รายที่ 46  ผู้หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานเสิร์ฟในสถานบันเทิง ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ  โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 1 ราย

รายที่ 47  ผู้ชายชาวอุซเบกิสถาน อายุ  27 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับโรงแรมที่หาดกะรน ต.กะรน  อ.เมือง  มีประวัติมีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 6 ราย

ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ที่พบเพิ่มในวันนี้นอกจากจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ แล้ว ยังพบผู้ป่วยในกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ การบริการนักท่องเที่ยว เช่น พนักงานต้อนรับในโรงแรมและพนักงานบริการในร้านอาหารฝรั่งเพิ่มขึ้นด้วย

จึงขอเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะให้บริการและหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวบุคคล สิ่งของ ของผู้มารับบริการรวมทั้งควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ น้ำมูก ให้ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนใกล้ชิดด้วยการใส่หน้ากากอนามัย แยกตัวออกจากบุคคลอื่น และให้รีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติตามความจริงอย่างละเอียดโดยด่วน