ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 เสียชีวิตเพิ่ม 1 รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 173 คน

โพสเมื่อ : Tuesday, April 28th, 2020 : 10.59 am


 

วันนี้…ภูเก็ตพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 7 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากผู้ติดเชื้อที่อยู่ในพื้นที่บ้านบางเทา ต.เชิงทะเล เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 173 ราย ยอดสะสม 217 รายแล้ว ยังรอผลยืนยันอีก 50 ราย

วันนี้ (28เม.ย.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 27 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 214 ราย (รายใหม่ 7 ราย) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้ กลับบ้าน 172 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 ราย) เสียชีวิต 2 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 39 ราย ในจำนวนนี้อาการรุนแรง 2 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 3,978 ราย (รายใหม่ 127 ราย)โดยยังคงรักษาพยาบาล 89 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 39 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 50 ราย) กลับบ้านแล้ว 3,889 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 8,013 ราย ( พบเชื้อ 214 ราย ) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 3,978ราย  (พบเชื้อ 176 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย  (พบเชื้อ 38 ราย)

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ 7 ราย มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ 1 รายที่ 208 หญิงไทย อายุ 50 ปี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวในเขตบางเทาเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 205 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลางปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

ลำดับที่ 2 รายที่ 209 ชายไทย อายุ 22 ปี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวในเขตบางเทาเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 205 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลางปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

ลำดับที่ 3 รายที่ 210 ชายไทย อายุ 20 ปี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวในเขตบางเทาเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 205 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลางปัจจุบันไม่มีอาการป่วย  รอผลการสอบสวนโรค

ลำดับที่ 4 รายที่ 211 หญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพ ดูแลหลานที่บ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีอาการป่วยวันที่ 6 เมษายน 2563 ด้วยอาการ ไอมีเสมหะ ไปรับการรักษาที่ รพ.สต.เกาะแก้ว วันที่ 15 เมษายน 2563 ยังคงมีอาการ ไปรับการรักษาที่ รพ.วชิระภูเก็ต ผล X-ray ปกติ วันที่ 27 เมษายน 2563 มีไข้ ไอ เหนื่อย ไปรับการรักษาที่ รพ.วชิระภูเก็ต อีกครั้งรอผลการสอบสวนโรค

ลำดับที่ 5 รายที่ 212 หญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพ แม่บ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ รายที่ 174 ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

ลำดับที่ 6 รายที่ 213 หญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพ แม่บ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ รายที่  174 ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค และ

ลำดับที่ 7 รายที่ 214 หญิงไทย อายุ 68 ปี อาชีพ แม่บ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ รายที่ 198 ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค

ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่พบในพื้นที่บางเทา และ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ในช่วงถือศีลอดอยากจะเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะการงดกิจกรรมรวมตัวทั้งในมัสยิดและสถานที่อื่น อยู่แต่ในที่พักอาศัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอดควรทานในบ้านและห่างกันมากกว่า 1 เมตรและงดการพูดคุยกัน

สำหรับประชาชนทั่วไป อยากจะเน้นย้ำเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นแม่บ้าน อายุ 63 ปี เสียชีวิตเมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 27 เม.ย.63 รักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งพักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ต.กะทู้ จ.ภูเก็ต