ติดตามความก้าวหน้าปรับปรุงเรือนจำ แห่งเดิม เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของ จ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Tuesday, October 4th, 2022 : 4.52 pm

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าปรับปรุงเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิม เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2565 โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, นายอำนวย พิณสุวรรณ และนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 (มุขหน้า) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ตามที่ ได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิม เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เพื่อพิจารณาหาพื้นที่ตั้งสำนักงานให้กับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ดังนั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิม เพื่อเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต