ติดตั้งระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิตัวใหม่แล้วหลังชุดเก่าไม่ส่งสร้างความเชื่อ

โพสเมื่อ : Wednesday, January 16th, 2019 : 4.52 pm

ส่งทุ่นชุดใหม่ติดตั้งในทะเล ห่างฝั่ง 290 กิโลเมตร แทนตัวเก่าที่สูญหายแล้ว ขณะที่อธิบดีกรมป้องกันฯ วอนช่วยดูแล หลังพบทุ่นเตือนภัยสึนามิกลางทะเลกลายเป็นจุดพักเรือ

สำหรับสถานการณ์การเกิดภัยสึนามิเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แต่สามารถลดความสูญเสียในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินได้หากมีการเตรียมความพร้อมที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะในเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้า ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิถล่มในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเมื่อปี 2547 ที่ผ่านมปรากฏว่า ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดมาตรการในการเตือนภัยล่วงหน้าไ/ว้ ทั้งเรื่องของการติดตั้งระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิระบบ ETD ที่เกาะเมียง การสร้างหอเตือนภัยสึนามิ การซ้อมหนีภัยสึนามิ และอื่นๆ

และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดให้มีการปล่อยเรือวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิระบบ ETD ( Easy to Deploy) เพื่อวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บข้อมูลปัจจัยที่บ่งบอกการเกิดคลื่นสึนามิ เพื่อให้การส่งต่อข้อมูลไปยังระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศต่างๆ มีความสมบูรณ์  พร้อมใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานระดับโลก มีความรวมเร็ว ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัย นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการ ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบเตือนภัยสินามิในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ด้วย

สำหรับการปล่อยเรือวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.0  น.วันนี้ ( 16 ม.ค.) นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เป็นประธาน เรือจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Saefdec) ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิจำนวน 1 ชุด เดินทางไปติดตั้งและวางระบบในทะเลอันดามันระยะทาง 290 กิเมตร ห่างจากชายฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต เพื่อทนแทนทุนตรวจวัดคลื่นสึนามิชุดเก่าที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถส่งสัญญาณ มาตั้งแต่เดือน ต.ค. 2560 หลังมีการติดตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 ม.ค. 60  โดยการติดตั้งในครั้งนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งการเดินทาง ติดตั้ง และตรวจเช็กระบบจนกว่าจะใช้งานได้เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันนี้ ( 16 ม.ค.) – วันที่ 18 ม.ค. นี้ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการติดตั้งระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ รวมทั้งค่าขนส่ง และ ตัวเครื่อง ประมาณ กว่า 40 ล้านบาท

นอกจากนั้นวันนี้ (16 ม.ค.)  ทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้จัดให้มีการประชุม ชี้แจงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบเตือนภัยสินามิในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามันขึ้นที่ โรงแรม โนโวเทลโภคีธารา ภูเก็ต โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และตัวแทนจากสถานกงกุล ต่างๆเข้าร่วม

 

 

นายชยพลธิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เปิดเผยว่าแผ่นดินไหวและ สึนามิเป็นภัยพิบัติสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบและพัฒนากลไกการแจ้งเตือนภัยสึนามิที่รวดเร็วและทั่วถึง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้เชื่อมโยงข้อมูลเตือนภัยสึนามิอย่างเป็นระบบ ฝ่ายศูนย์วิเคราะห์สินามินานาชาติ พร้อมติดตามปัจจัยบ่งชี้แนวโน้ม การเกิดซึนามิจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลเชิงลึกของแผ่นดินไหวในจะรีข้อมูลแรงดันน้ำในระดับความลึกจากต้นตรวจวัดขึ้นซึนามิฝั่งมหาสมุทรอินเดีย และ ข้อมูลระดับน้ำทะเลจากสถานีวัดระดับน้ำรวมถึงได้วางระบบตรวจวัดและเตือนไปสินามิทั่วถึงทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัยและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างแม่นยำและทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยซื้อนามิในพื้นที่หกจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันขึ้นวันนี้  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หกจังหวัดอันดามันเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านบริการผู้ประกอบการด้านประมงผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและผู้นำเครือข่ายเตือนภัยภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 150 คน นอกจากนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติเองชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยได้กำหนดวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญในการเก็บข้อมูลของแรงสั่นสะเทือนและปัจจัยบ่งชี้การเกิดขึ้นสึนามิ โดยทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลไปยังระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศต่างๆตามมาตรฐานสากลซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการติดตามปัจจัยบ่งชี้แนวโน้มการเกิดสึนามิจากแหล่งต่างๆทั้งข้อมูลเชิงลึกของแผ่นดินไหวในทะเล ข้อมูลแรงดันน้ำในระดับความลึกจากการตรวจวัดคลื่นสึนามิฝั่งมหาสมุทรอินเดียมีความสมบูรณ์มากขึ้น

อย่างไรก็ตามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เชื่อมโยงข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจะเกิดสึนามิอย่างรอบด้าน บนฐานข้อมูลเชิงวิชาการ พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยสึนามิที่แม่นยำ รวดเร็ว อีกทั้งวางระบบเตือนสึนามิ ให้พร้อมใช้งานในทุกพื้นที่เสี่ยงภัย ควบคู่กับการกระจายข้อมูลเตือนภัยซึนามิในหลากหลายช่องทางระดับพื้นที่รวมถึงสร้างเครือข่ายเตือนภัยทำหน้าที่ประสานแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพทันท่วงที

นายชยพล กล่าวต่อว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ผลักดันให้มีกรอบนโยบายและการทำงานในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการปฏิบัติงานให้การจัดการสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีระบบ มีหน่วยเผชิญเหตุอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีความพร้อมและสามารถบูรณาการบริหารจัดการภัยสินะมิในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การติดตั้งระบบตรวจคลื่นสึนามิในทะเลอันดามันนี้ เป็นคนไกลในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยสึนามิเพื่อให้สามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำและรวดเร็ว ทำให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือต่างๆ จึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

นอกจากนั้นนายชยพล ยังได้กล่าวต่อไปว่า หลังจากที่ทางราชการได้วางตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามันแล้วอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลและคิดว่าเป็นสมบัติของชาติที่มีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตือนภัยสึนามิ ที่มีประโยชน์กับคนทั้งอันดามัน แต่ที่ผ่านมามีคนบางคนที่ใช้ทุ่นส่งสัญญาณเตือนภัยเป็นที่พักเรือกลางทะเล ทำให้ทุนได้รับความเสียหายไม่สามารถส่งสัญญาณ มาที่ศูนย์เตือนภัยได้