ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ต จับมือ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พัฒนาทางด้านวิชาการ

โพสเมื่อ : Thursday, September 26th, 2019 : 10.33 am

ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ต จับมือ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พัฒนาทางด้านวิชาการ นักเรียนชั้น ม. 1 ทุกคนต้องว่ายน้ำเป็น รับมือเมืองท่องเที่ยวทางทะเล พร้อมเดินหน้าต่อโครงการอื่นๆ

วันนี้ ( 26 ก.ย.) ที่กองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำรวจกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต นำโดย พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้วน ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ตได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยดร.โกศล ไขขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาการให้กับนักเรียน และ การสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี ระหว่างครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีข้าราชการตำรวจ และครูจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเข้าร่วม

พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้วฉ้วน ผู้กำกับการตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องจาก ที่ผ่านมาความสัมพันธ์และทัศนคติ ที่นักเรียนและครูมีความห่างเหินกัน ทั้งๆ ที่โรงเรียนกับสถานีตำรวจอยู่ใกล้กันนิดเดียว แต่เหมืองมีม่านอะไรมาขวางกั้น จึงอยากให้เกิดความร่วมมือกัน ระหว่างเด็กนักเรียน รวมทั้งครู กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยากให้นักเรียนมองตำรวจเหมือนมองครู นอกจากนั้นมองว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเล นักเรียน หรือคนภูเก็ตควรจะมีทักษะในการว่ายน้ำ

ประกอบกับทางโรงเรียนมีการสอนวิชาว่ายน้ำ แต่จากการพุดคุยพบว่าทางโรงเรียนไม่มีสระ การจะพาเด็กนักเรียนไปเรียนที่สระว่ายน้ำบริเวณสะพานหินก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางเด็กๆอาจจะได้รับอันตรายระหว่างการเดินทางได้ จึงคิดว่าในส่วนของกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ตมีสระว่ายน้ำและเป็นสระที่ได้มาตรฐาน สามารถที่จะสนับสนุนทางด้านวิชาการดังกล่าวกับทางโรงเรียนได้ จึงมีการตกลงกันระหว่างกองสืบสวนกับทางโรงเรียนในการให้นักเรียนชั้นม. 1 ที่เรียนวิชาว่ายน้ำมาเรียนว่ายน้ำที่สระดังกล่าวได้ โดยเด็กไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมากมาย

พ.ต.อ.ประวิทย์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและตำรวจ ซึ่งนอกจากทางด้านวิชาการแล้วยังจะเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในเรื่องอื่นๆ รวมไปถึงปัญหาเรื่องของยาเสพติดได้ด้วย สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมด้านกีฬาว่ายน้ำ ระหว่างโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและกองสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ต  และเพื่อสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านทักษะการว่ายน้ำให้กับนักเรียนเพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการทำกิจกรรมด้านกีฬาต่อไป

ขณะที่ ดร.โกศล ไขขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ ทางกองสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนเรื่องทางวิชาการโดยเฉพาะ การเปิดให้เด็กนักเรียนมาเรียนว่ายน้ำ เนื่องจากทางโรงเรียนเองก็ไม่มีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเอง การเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวอาจจะทำได้ไม่ดีพอ เมื่อมีสระว่ายน้ำการเรียนการสอนก็จะดีขึ้น ซึ่งถือเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่เริ่มเกิดขึ้นระหว่างตำรวจและโรงเรียน หลังจากนี้ก็คงจะมีความร่วมมือทางด้านวิชาการอื่นๆตามมาอีกแน่นอน

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมด้านกีฬาว่ายน้ำ ระหว่างโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและกองสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ต  และเพื่อสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านทักษะการว่ายน้ำให้กับนักเรียนเพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการทำกิจกรรมด้านกีฬาต่อไป