ตำรวจภูธรภาค 8 จัดพิธีเนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2565

โพสเมื่อ : Monday, October 17th, 2022 : 7.43 pm

ตำรวจภูธรภาค 8 จัดพิธีเนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2565 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่น และ มอบทุนการศึกษาอีกบุตรหลานของข้าราชการตำรวจ
วันนี้ (17 ต.ค.) ที่ห้องบุตรน้ำเพชร หอประชุมชัยจินดา ตำรวจภูธรภาค .8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบช.ภ. เป็นประประธานในพิธี ทำบุญและมอบประกาศนียบัตร รวมถึงทุนการศึกษา เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2565 โดยมี ข้าราชการตำรวจ สังกัด ภ.8 และผู้ให้การสนับสนุน เข้าร่วม
โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาสดุดีข้าราชการตำรวจ ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์ ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์ พิธีอ่านสาร ผบ.ตร. กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ สังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และผู้ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 80 ทุนๆละ 2,000 บาท
สำหรับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ส่งสารเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย พัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี เน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน มีใจความว่า
เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ขอส่งความปรารถนาดี มายังข้าราชการตำรวจทุกท่านด้วยความจริงใจ วันตำรวจ เป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทุกนาย ควรระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่และทรงเกียรติ ขอให้ภูมิใจในเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนขอให้พึงระลึกถึงคุณงามความดี ชื่อเสียง เกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศชาติ ว่าบุคลากรเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ และเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี เน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน และขอให้ยึดถืออุดมคติตำรวจที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 16 พระนิพนธ์ มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ประชาชนได้พบกับวิกฤติและเหตุอันน่าสลดใจอย่างยิ่ง ผมจึงขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายเร่งปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ตลอดจนปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด การหลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์ และยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
และขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายที่ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรากตรำ สมกับความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และในโอกาสอันสำคัญนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ พิทักษ์ ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อความสงบสุขของประชาชนต่อไป