ตำรวจภูธรภาค 8 คืนความสุขให้ประชาชน คืนโฉนดที่ดิน – ทรัพย์สิน รวม 33,015,600 บาท

โพสเมื่อ : Friday, March 29th, 2019 : 5.15 pm

ตำรวจภูธรภาค 8 คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 6 คืนโฉนดที่ดิน จำนวน 82 ราย รถยนต์ 3 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น 33,015,600 บาท

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (29 มี.ค.) ที่หอประชุมชัยจินดา ตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รองผู้บัญชาตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานในพิธีคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 10 โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 พล.ต.ต.ฉัฐวัชร เทวาหุดี ผบก.อก.บก.ภ.8 พล.ต.ต.ชินรัตน์ ฤทธาคณานนท์ ผบก.สส.บก.ภ.8 พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช รองผู้บังคับการตำรวจภูธร ผู้กำกับการสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 ผู้รับคืนโฉนด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.ต.ฉัฐวัชร เทวาหุดี ผบก. อก.บก.ภ.8 กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และให้ถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหา จึงได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว ในการบรรเทาความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่พฤติกรรมเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบ รวมทั้งที่มีลักษณะเป็นการทำสัญญาเอารัดเอาเปรียบ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

พล.ต.ต.ฉัฐวัชร กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 8 โดย พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งปราบปรามจับกุม ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดระบบในการไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่งมีผลการปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมาย โดยได้จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินคืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มาแล้วจำนวน 5 ครั้ง ได้คืนโฉนดที่ดินไปแล้ว จำนวน 396 ราย เนื้อที่ 871 ไร่ 2 งาน มูลค่า 269,888,350 บาท รถยนต์ จำนวน 98 คัน มูลค่า 10,260,000 บาท และรถจักรยานยนต์ จำนวน 461 คัน มูลค่า 3,185,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ได้คืนไปแล้วทั้งสิ้น 285,208,340 บาท

 

สำหรับในการจัดพิธีครั้งนี้ เป็นการมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 10 พร้อมกันทั่วประเทศอันเป็นการคืนทรัพย์สิน ครั้งที่ 6 ของตำรวจภูธรภาค 8 ซึ่งประชาชนเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย ประกอบด้วย รับมอบโฉนดที่ดินคืน จำนวน 82 ราย รวมเนื้อที่ที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 104 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา รวมมูลค่าโฉนดที่ดินประมาณ 32,655,600 บาท รับมอบรถยนต์คืน จำนวน 3 ราย มูลค่ารถยนต์ ประมาณ 300,000 บาท รับมอบรถจักรยานยนต์คืน จำนวน 1 ราย มูลค่ารถจักรยานยนต์ ประมาณ 60,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ไกล่เกลี่ยคืนให้กับประชาชนในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 33,015,600 บาท

ด้าน พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รองผู้บัญชาตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวว่า ปัญหาหนี้นอกระบบ ถือว่าเป็นทุกข์ของประชาชน ในระดับรากหญ้าที่ใช้คำว่า “ระทมทุกข์” เป็นเพราะประชาชนที่เผชิญกับปัญหาหนี้นอกระบบ จะมีความทุกข์สะสมเป็นระยะเวลานาน จากที่เคยทำนาของตนเองกลับกลายเป็นต้องเช่าที่นาตัวเองทำ จากที่เคยกรีดยางในสวนยางของตัวเองต้องกลายเป็นคนกรีดยางจ้างในสวนยางของตัวเอง ทำมาค้าขายได้กำไรมาต้องส่งให้กับเจ้าหนี้เงินกู้รัฐบาลเห็นถึงความรุนแรงของปัญหาหนี้นอกระบบ

จึงกำหนดการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำงาน เพื่อความยั่งยืนของการแก้ปัญหา โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อคืนที่ทำกินให้กับประชาชน คืนความสุขให้ประชาชน อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอได้น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป