ตร.สนามบินภูเก็ตพร้อมรับ คลื่นนักท่องเที่ยว พาเหรดเข้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

โพสเมื่อ : Friday, February 9th, 2024 : 9.40 am

ตม.สนามบินภูเก็ต พร้อมต้อนรับคลื่นนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางเข้าภูเก็ต ช่วงเทศกาลตรุษจีน อัดกำลังพลทุกช่องตรวจ ในช่วงเที่ยวบินหนาแน่น เพื่อเร่งระบายผู้โดยสาร ที่สะสม ในโถงพักคอยให้ได้ภายในเวลา 30 นาที

พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  พร้อมคณะลงพื้นที่ สนามบินภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน 2567 ซึ่งสอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรี และมาตรการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีนโดยรัฐบาลไทย – จีน ได้ ร่วมกันลงนาม “ความตกลง” ยกเว้นวีซ่าไทย-จีน” หรือฟรีวีซ่า มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2567  พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมากับสายการบิน รวมทั้งมอบส้มมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วย นอกจากนั้นยังได้ ร่วมปล่อยแถว และมอบส้มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

โดยก่อนหน้านั้น พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  พร้อมคณะลงพื้นที่ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้องรับคลื่นนักท่องเที่ยวที่คาดว่าเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ จ. ภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนมาก ในช่วงเทศกาลตรุษจีน  โดยมี ว่าที่ พ.ต.อ.พัดธงทิว ดามาพงศ์  ผกก.ด่าน ตม.ท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต  นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ตัวแทนนักธุรกิจชาวจีน ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวรัสเซีย หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณห้องประชุมสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

.

พล.ต.ท.อิทธิพล กล่าวภายหลังการประชุม ว่า  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดทำมาตรการในการรองรับการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ภายใต้หลักความมั่นคง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2567 โดยจะมีการปฏิบัติในช่วงวันที่ 8 – 14 ก.พ.67 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังท่าอากาศยานภูเก็ต ช่วงเวลาดังกล่าว ประมาณวันละ 40,000 ราย จากเดิมเฉลี่ยวันละ 30,000 รายต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 30 – 35% ของค่าเฉลี่ย

โดยมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมรองรับ ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว ที่สำคัญ ดังนี้ 1. มีการจัดกำลังพลเต็มอัตราทุกช่องตรวจในช่วงที่มีเที่ยวบินหนาแน่น เพื่อเร่งระบายผู้โดยสารที่สะสมในโถงพักคอยให้ได้ภายในเวลา 30 นาที  2. กรณีเกิดระบบสารสนทศตรวจคนเข้าเมืองขัดข้อง ให้ถือปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ(COMDOWN 67) ของ บก.ตม.2  และ 3. เตรียมความพร้อมโดยให้ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต พร้อมรองรับการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดสถานการณ์ระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองขัดข้อง

.

นอกจากนั้น ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ยังมีศักยภาพในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และสามารถแก้ไขปัญหา และถือปฏิบัติตามแผนผชิญเหตุของหน่วยงานได้ ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านมั่นใจ ได้ว่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ทุกนาย จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างเต็มกำลัง

พล.ต.ท.อิทธิพล ยังได้กล่าวต่อไปว่า จากตัวเลขมั่นใจว่าปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นแน่ ซึ่งจากมาตรการต่าง ๆที่กำหนดไว้ เชื่อมั่นว่า จะสามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแน่อนอน ขอให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาทุกคนจะได้รับการบริการและดูแลที่ดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว