ตร.ภูเก็ต ผุดโครงการ “Phuket Smart Check Point” รองรับการเปิดเกาะ คาดใช้เงิน 10 ล้านบาท

โพสเมื่อ : Saturday, April 25th, 2020 : 10.45 am

ตร.ภูเก็ต เตรียมผุดโครงการ “Phuket Smart Check Point” ที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย เพื่อรองรับการเปิดเกาะคัดกรองผู้ติดเชื้อ Covid-19  คาดใช้งบดำเนินการ 10 ล้านบาท เจ้าของโรงแรมที่กะตะมอบแล้ว 3 ล้านบาท

ตามที่คณะกรรมการและที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดภูเก็ต โดยมีพล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการติดตั้ง Smart Check Point  ที่บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งทางคณะกรรมการและที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดภูเก็ต มีความเห็นร่วมกันที่จะระดมทุน จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง Smart Check Point   เพื่อรองรับมาตรการการเปิดเกาะภูเก็ต ในการคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( Covid-19 )  เพื่อให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตกลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

สำหรับโครงการ PHUKET SMART CHECKPOINT หากติดตั้งเสร็จ จะส่งผลดีให้จังหวัดภูเก็ตหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่รวดเร็ว จะลดปัญหารถติดที่ด่านขณะเข้าคัดกรอง เพราะมีระบบที่ทันสมัย รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ

เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทาง เปิดช่องทางให้สามารถลงทะเบียนก่อนเข้าเกาะภูเก็ต ผ่านทางเว็บไซต์ และ ทาง Application ล่วงหน้า  โดย ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว สามารถใช้เดินทางเข้าออกได้โดยอัตโนมัติ และ มีจุดลงทะเบียนอยู่ที่ประตูเมืองภูเก็ต ที่ตั้งอยู่ก่อนทางเข้าด่านตรวจท่าฉัตรไชย  สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้ามา และ สำหรับผู้ที่โดยสารมาทางรถสาธารณะเป็นต้น

มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมระบบตรวจจับใบหน้า เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสาธารณสุข กรณีเป็นผู้ป่วยเฝ้าระวังจะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติทราบ เพื่อให้สามารถประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที

มีการเก็บข้อมูลผู้เดินทางเข้ามาในเกาะภูเก็ตรวมไปถึงยานพาหนะ  โดยเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลผู้มีหมายจับ  , บุคคลเฝ้าระวังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ , บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม รวมไปถึงยานพาหนะเฝ้าระวัง หากตรวจพบจะมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้ สามารถดำเนินการได้ทันที

เมื่อเก็บข้อมูลบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาทางด่านได้แล้ว สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการติดตามว่า บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเดินทางไปสถานที่ใดในจังหวัดภูเก็ตบ้าง โดยใช้ระบบ AI มาประมวลผลร่วมกับกล้องตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต สามารถต่อยอดด้วยการเชื่อมฐานข้อมูลบุคคลกับฐานข้อมูลกรมการปกครองและอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดและอาชญากรรมต่าง ๆ ทำให้อาชญากรเกรงกลัวต่อการกระทำผิดกฎหมาย และเป็นฐานข้อมูลที่ยั่งยืนในการต่อยอดกับ Phuket Smart City นำไปพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสูงสุดในโลกได้

ส่วนการระดมทุนนั้นจะขอกำลังจากคนภูเก็ตทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการระดม เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตกลับมาเป็นปกติสุขโดยเร็วและยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้ต้องใช้งบประมาณ ร่วมประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อทำให้ Phuket Smart Check point เกิดขึ้นได้จริง

อย่างไรก็ตามขณะนี้นายสมบัติ อติเศรษฐ ประธานกรรมการโรงแรมเครือกะตะธานี ประเดิมบริจาคสมทบโครงการจำนวน 3 ล้านบาท