ตร.ภูธรภาค 8 ระดมกำลังกวาดล้างจับกุมแก๊งเด็กแว้นในพื้นที่ให้หมดภายใน 2 เดือน

โพสเมื่อ : Friday, August 23rd, 2019 : 2.12 pm

ตำรวจภูธรภาค 8 ระดมกวาดล้างจับกุมแก๊งเด็กแว้นในพื้นที่ให้หมดภายใน 2 เดือน เฝ้าระวัง 2 พื้นที่เสี่ยง เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี และ ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ประเดิมทำลายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ดัดแปลงกว่า 500 ชิ้น 

เมื่อเวลา 10.00 น วันนี้ ( 23 ส.ค. ) ที่ห้องประชุมไม้ขาว ตรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมกันแถลงข่าวการปฏิบัติในการกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสถานีตำรวจ ชุดจับกุม เข้าร่วม 

สำหรับผลการปฏิบัติในการปิดล้อมตรวจค้นพื้นในพื้นที่ เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแล้วในห้วงที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 2562 ระหว่างวันที่ 20 -29 กรกฎาคม 2562 และห้วงที่ 1 ของเดือนสิงหาคม 2562 ระหว่างวันที่ 3- 12 สิงหาคม 2562 ดังนี้ ทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3,589 เป้าหมาย พบการกระทำผิด จำนวน 2,776 เป้าหมาย คิดเป็น 77.35% ไม่พบการกระทำผิด จำนวน 805 เป้าหมาย คิดเป็น 22 44% จับกุมสิ่งผิดกฏหมาย จำนวน 2369 ราย ผู้ต้องหา จำนวน 2447 ราย โดยแบ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืน จำนวน 238 ราย ผู้ต้องหา 235 คน อาวุธปืนธรรมดา จำนวน 192 กระบอกกระสุน 1340 นัด แยกเป็นปืนมีทะเบียน จำนวน 48 กระบอก ไม่มีทะเบียน จำนวน 144 กระบอก อาวุธสงคราม จำนวน 1 กระบอก 

ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด จำนวน 2,131 ราย ผู้ต้องหา จำนวน 2,212 คน ของกลางยาบ้า จำนวน 171,899 เม็ด ยาไอซ์ จำนวน 6,697 กรัมเฮโรอีน จำนวน 14.57 กรัม กัญชาแห้ง จำนวน 145 กิโลกรัม พืชกระท่อม จำนวน 6,623 กิโลกรัม น้ำกระท่อม จำนวน 267 ลิตร และคดีค้างเก่า จำนวน 175 ราย ผู้ต้องหา จำนวน 175 ราย ความผิดตาม พ.ร.บการพนัน จำนวน 100 ราย ผู้ต้องหา จำนวน 177 คน ความผิดตาม พ.ร.บ.เข้าเมืองจำนวน 110 ราย ผู้ต้องหา จำนวน 115 ราย

ในส่วนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกับผู้ขับขี่และผู้ให้การสนับสนุนจับกุมตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จำนวน 272 ราย จับกุมตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำนวน 13,779 รายของกลางที่ตรวจยึดจากการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ท่อดัดแปลง จำนวน 630 ชิ้น จำนวนรถที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบรถยนต์ 37 คัน รถจักรยานยนต์ 685 คัน ดำเนินการกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ยังไม่พบการกระทำผิด มีการว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน 146 ราย

ขณะที่การดำเนินการกับร้านค้าแก้ไขดัดแปลง ตกแต่ง ตามกฏหมายอื่นๆ ได้แก่ การจับกุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในข้อหาดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในลักษณะที่เป็นการค้า3 ราย  สำหรับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิด อื่นที่เกี่ยวข้องตำรวจภูธรภาค 8 ได้รวบรวมของกลาง ได้แก่ ท่อดัดแปลงที่จัดกลุ่มและยึดโดยความยินยอมของเจ้าของ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ซึ่งเริ่มใช้มาตรการนี้บังคับจนถึงปัจจุบันวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ปรากฏว่ามีของกลางท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ จำนวนกว่า 500 ชิ้น และได้มีการเผาทำลายโดยใช้รถบดในวันนี้

พล.ต.ท. พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวว่า ตามคำสั่งสำนักงานแห่งชาติให้ดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 “ พิทักษ์ภัยให้กับประชาชน 2562” และมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นนโยบายเรื่องด่วนที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญ ตำรวจภูธรภา8 ได้นำนโยบายมาตรการและข้อสั่งการไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

โดยแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงรุกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตำรวจภูธรภาค 8 ได้นำตัวชี้วัดระบบ KPI มาใช้โดยกำหนดให้มีการระดมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจับกุมสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด ยาเสพติด และบุคคลตามหมายจับเป็นประจำทุกๆเดือนๆ ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10 วัน กำหนดเป้าหมายตามสถานภาพอาชญากรรมของพื้นที่ให้ทุกสถานีตำรวจจำนวน 121 สถานี ดังนี้ 

สถานีตำรวจระดับผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานี กำหนด 20 เป้าหมายต่อครั้ง สถานีตำรวจระดับผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานี กำหนด 15 เป้าหมายต่อครั้ง สถานีตำรวจระดับสารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้าสถานี กำหนด 10 เป้าหมายต่อครั้ง และสถานีตำรวจระดับสารวัตร เป็นหัวหน้าสถานี กำหนด 5 เป้าหมายต่อครั้ง ส่วนมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นปัญหาที่เกิดสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตำรวจภูธรภาค 8 ได้สั่งให้ทุกพื้นที่ดำเนินการอย่างจริงจังและนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปัญหานี้หมดไปภายใน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เป็นต้น โดยระดมสรรพกำลังตั้งฝ่ายสืบสวนฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายจราจร ทำการปิดล้อมตรวจค้นและตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามห้วงเวลาที่เหมาะสม จัดทำประวัติร้านค้า ร้านซ่อมร้าน ขายอะไหล่ ข้อมูลกลุ่มนักแข่งรถ เพื่อป้องกันปราบปรามและจับกุมความผิดที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งมาตรการขยายผลดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนสนับสนุนในการกระทำความผิดได้แก่ ข้อมูลทางแฟนเพจ ที่นัดรวมกลุ่มเพื่อนำไปสู่การแข่งรถในทาง ซึ่งทราบว่าจะมีการนัดกันในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดำเนินการก่อน จึงต้องยกเลิกนัดหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่มีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่อำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี และอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช