ตกงานแล้วกว่า 4 หมื่นคนในภูเก็ต หลังโควิดระบาด แนวโน้มสูง หากท่องเที่ยวไม่ฟื้น

โพสเมื่อ : Tuesday, August 18th, 2020 : 8.40 am

คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ศึกษาดูงานสถานการณ์ด้านแรงงาน หลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 พบว่าภูเก็ตมีผู้ว่างงานกว่า 40,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากการท่องเที่ยวไม่ฟื้นตัว  

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง “แผนรองรับสถานการณ์ด้านแรงงานหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19” ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ก.ค.63) ระบุว่า มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 11,541 แห่ง มีผู้ประกันตน จำนวน 199,516 คน แบ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 135,285 คน มาตรา 39 จำนวน 32,214 คน และมาตรา 40 จำนวน 32,017 คน โดยมีจำนวนลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนการว่างงาน (กรณีปกติ) ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-30 ก.ค.63 จำนวน 42,978 คน และในส่วนของลูกจ้างที่ใช้สิทธิประกันการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม จำนวน 137,346 ราย และมีการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์จำนวนกว่า 1,442 ล้านบาท 

 

อย่างไรก็ตามในส่วนของภาคเอกชนได้คาดการว่า หลังจากนี้สถานการณ์ของการว่างงานจะเพิ่มมากขึ้น หากยังไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา เนื่องจากเศรษฐกิจของภูเก็ตพึ่งกาการท่องเที่ยวมากกว่า 90% และหลังจากนี้จะมีกลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้างงานมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งจะเดินทางกลับภูลำเนา และอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการจ้างงาน เพื่อให้เขามีรายได้ ซึ่งอาจจะเป็นการจ้างงานของภาครัฐในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งรวมทั้งต้องช่วยลดรายจ่าย เช่น ค่าประกันสังคม ภาษี เป็นต้น เพื่อให้เขาสามารถอยู่ได้ ตลอดจนการรองรับในส่วนของปรงงานที่เดนทางกลับภูมิลำเนาด้วย

 

ด้าน นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การมาศึกษาดูงานในจังหวัดภูเก็ตนั้น เพื่อมารับฟังปัญหาด้านสถานการณ์แรงงานของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 โดยเฉาะภาคแรงงานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเป็นหลักและที่สำคัญคือต้องพึ่งลูกค้าจากต่างประเทศ เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวก็ทำให้สถานประกอบการโดยเฉพาะในส่วนของโรงแรม และร้านอาหาร ได้ปิดตัว หรือหยุดกิจการชั่วคราว

 

แม้ทางรัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินประกันสังคมและการช่วยเหลืออื่น ๆ ในภาคของแรงงาน ซึ่งหลังจากนี้หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับนั้นก็จะได้นำไปผลักดันในเชิงนโยบายกับรัฐบาล เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป