ด่วน ! ภูเก็ตติดต่อหอการค้า สสว.จับมือพันธมิตร รับคำขอกู้โครงการ “SMEs One” รอบ 3

โพสเมื่อ : Thursday, December 17th, 2020 : 11.53 am

ด่วน ! ต้องการเงินกู้เพื่อสานต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีทางออก สสว.จับมือพันธมิตร เปิดรับคำขอกู้โครงการ “SMEs One” รอบ 3 ภูเก็ตติดต่อสอบถามได้ที่หอการค้า ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดในขณะนี้ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เปิดรับคำขอกู้โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย หรือสินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3

โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ 1.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2.สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3.สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 4.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 5.สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยเปิดให้แจ้งความประสงค์ยื่นกู้ผ่านหน่วยงานพันธมิตร 5 แห่งดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะปิดรับคำขอ เมื่อวงเงินยื่นกู้เต็มจำนวน

สำหรับสินเชื่อ “SMEs One”  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ SME D Bank  สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป เอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยายกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี กำหนดวงเงินยื่นกู้ สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

 กำหนดหลักประกัน กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน ตามเกณฑ์ สสว. กรณีนิติบุคคลให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามค้ำประกัน  ด้านคุณสมบัติต้องเป็นสมาชิก สสว. อีกทั้งไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม และโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  อีกทั้ง ผู้ขออนุมัติสินเชื่อต้องไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

นายธนูศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ผู้ที่ต้องการสนับสนุนวงเงินกู้สามารถที่จะยื่นเอกสารผ่านทางหอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้เลย ซึ่งโครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีโอกาสที่จะนำธุรกิจเดินหน้าต่อได้ สำหรับผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต 076217567-8