ดูแลทุกช่วงวัย! สภา อบจ.ภูเก็ต อนุมัติงบกว่า 2 ล้าน ดูแลนมผงเด็กแรกเกิด-3ขวบ

โพสเมื่อ : Friday, November 12th, 2021 : 1.49 pm


 

สภา อบจ.ภูเก็ต อนุมัติเงินสะสมกว่า 2 ล้านบาท ให้กับ 2 พันกว่าครอบครัวในการจัดซื้อนมผงสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง3ขวบ ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิดระบาด ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (12 พ.ย.) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ทำหน้าที่ประธานสภาฯ โดยมี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ทั้ง 24 เขต นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง รอง นายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

 

 

โดยการประชุมในครั้งนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้เสนอญัตติขออนุมัตใช้เงินสะสม เพื่อใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือเด็กแรกเกิด-3 ปี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 แห่ง ได้ยื่นขอความช่วยเหลือมายัง อบจ.ภูเก็ต ในการเข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือเรื่องนมเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบจ.ภูเก็ต ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ทาง อบจ.ภูเก็ต ให้การช่วยเหลือ จำนวน 2,138 ราย วงเงิน 2 ล้านกว่าบาท ครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อให้แต่ละครอบครัวนำเงินไปจัดซื้อนมผงสำหรับเด็กตามที่แต่ละครอบครัวต้องการ

 

โดยที่ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายบริหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และคาดว่าจะสามารถให้การช่วยเหลือได้ประมาณเดือน พ.ย.นี้