ดำดิ่งสู่ “ห้วงแห่งความคำนึง” งานทัศนศิลป์ เนื้อหาลุ่มลึก โดย ดร.คารว์ พยุงพันธ์

โพสเมื่อ : Sunday, July 3rd, 2016 : 7.14 am

ดร.คารว์ พยุงพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ตจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ “ห้วงแห่งความคำนึง In the Abyss of Regard”

de86f414-9c49-4d4e-bc1d-a2d601a71157

เมื่อเร็วๆนี้  ดร.คารว์ พยุงพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ “ห้วงแห่งความคำนึง In the Abyss of Regard” โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ ร่วมด้วย นักวิชาการทางศิลปะ ศิลปิน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

261231ae-f918-4b61-8d83-bd93ec186bb3

ดร.คารว์ พยุงพันธ์ กล่าวถึงแนวคิดที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ ห้วงแห่งความคำนึง ว่า “เมื่อมนุษย์เกิดมาบนโลก ล้วนมุ่งหวังแต่ความสุข และความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทุกคนทั้งสิ้น โดยเลือกแต่วิธีการหรือแนวทางที่จะทำให้ได้ความสุขและความสำเร็จมาครอง ดังปรากฏในสภาวะสังคมปัจจุบัน จากวิถีชีวิตชนบทสู่สังคมเมือง มุ่งทำงานหาเงินใช้จ่ายในสิ่งที่เกินจากปัจจัยพื้นฐาน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยและการสื่อสาร จนความคิดกลายเป็นแบบสุขนิยม ความมุ่งหวังที่จะได้มาซึ่งความสุขนี้เอง เป็นจุดเริ่มต้นในการกำเนิดสภาพของความคำนึงในสิ่งที่ถูกคาดหวัง เป็นสัญญาณและเป็นเสียง คอยย้ำเตือน ก่อให้เกิดความวิตกจริต แปลกแยก มาโดยตลอด

1eb48797-6fcc-4bbb-aa15-689ec2d95eea

ผลจากการกระทำเป็นตัวกำหนดชะตากรรมในการเดินทางของชีวิต ซึ่งมีความแตกต่างกันตามแต่เป้าหมาย บางคนก็ถูกกำแพงของระบบสังคมเป็นตัวควบคุมให้เป็นแนวทางในการเดินทางไปสู่เป้าหมายโดยที่ไม่รู้ตัว ดังที่ตนเองจะต้องเดินทางห่างออกจากสิ่งที่รัก เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาตามความหวังของผู้ที่รัก ความรู้สึกจากการพลัดพรากกระทบวิถีชีวิตอยู่เป็นระยะ แต่ด้วยเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ทำให้การเดินทางยังคงต้องฝ่าความลำบาก ลอยล่องพบเจอความสุขจากการได้รับของขวัญ ความหนาวยะเยือก โดดเดี่ยวป่วยใจเจ็บกาย ถ่ายเทความรู้สึกร่วมระหว่างชีวิตและการดำดิ่งสู่การแตกสลาย ปวดร้าวจากกฎแห่งสังขาร ปรากฏการที่กระทบความรู้สึกนั้น ล้วนมาจากสภาวะของการเวลาเป็นขั้นบันไดในการเดินทางที่ล่องลอยตามกระแสธารแห่งความคำนึงของชีวิต

7085f268-114f-4bd5-9c6c-dc12e5a5fc60

การสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรม ห้วงแห่งความคำนึง มีการศึกษาข้อมูลทั้งจากประสบการณ์และข้อมูลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์เนื้อหาสอดคล้องตามแนวความคิดที่สำคัญ 2 ด้าน คือ เนื้อหาและองค์ประกอบศิลป์ โดยมีการแสดงเนื้อหาผ่านรูปสัญลักษณ์ รูปทรงมนุษย์ รูปทรงต้นไม้ รูปทรงโบของขวัญ หมอกควัน ก้อนเมฆ เป็นรูปทรงหลัก”

a8f5ef65-b120-43a8-ba15-de0e903e0427

ด้าน ศาสตราจารย์ สุชาติ เถาทอง ศิลปินอาวุโสและนักวิชาการศิลปะ แสดงทัศนะถึงผลงานทัศนศิลป์ ห้วงแห่งความคำนึง ว่า “นิทรรศการครั้งนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์สำคัญบนเส้นทางศิลปะของคารว์ ที่อยู่ในช่วง ‘การเกิดขึ้น และการตั้งอยู่’ พัฒนาสร้างสรรค์ตามลำดับ ส่วนที่ว่าจะเกิดความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาเอง เพราะสิ่งนี้นั้นต้องอาศัยการทำงานและประสบการณ์ส่วนตนใช้เป็นไปตามลำดับ หากไม่ทำตามนี้แล้ว การดับไปจะบังเกิดขึ้น ซึ่งโดยความเข้าใจส่วนตนไม่เชื่อว่า ความเป็นเช่นนั้นจะบังเกิดกับศิลปิน ที่ชื่อ คารว์ พยุงพันธ์ อย่างแน่นอน”