ดร.สาธิต มั่นใจภูเก็ตพร้อมคลายล็อกดาวน์ ดันเป็นเมืองต้นแบบท่องเที่ยวควบคู่ ปลอดโรค

โพสเมื่อ : Thursday, May 14th, 2020 : 3.11 pm

รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข ลงภูเก็ต ติดตามความพร้อมรองรับการเปิดเมือง มั่นใจพร้อมคลายล็อกดาวน์ ชื่นชมสมรรถนะทีมงานบริหารจัดการสถานการณ์ได้รวดเร็ว พร้อมมอบนโยบายเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยว เตรียมพร้อมเปิดเมืองอย่างปลอดภัย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (14 พ.ค.) ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ คณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มอบนโยบาย เตรียมความพร้อมเปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน พร้อมมอบประกาศรับรองกิจการผ่อนปรนผ่านการรับรองจากกรมอนามัยจำนวน 20 แห่ง

โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชน นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ตัวแทนท่าอากาศยานภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและมาตรการในการเตรียมความพร้อมในการคลายล็อกดาวน์จังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ

ดร.สาธิตกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นแบบทั้งในระยะที่มีโควิด 19 ระบาดและในระยะยาว เนื่องจากภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีสถิตินักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในระดับภูมิภาค มีอัตราการป่วยเป็นอันดับต้นของประเทศ แต่มีทีมงานที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ ทั้งการควบคุมป้องกันโรคด้วยการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก การดูแลแยกกักผู้ป่วยในโรงพยาบาล ในโรงแรมหรือสถานที่ที่ปรับเป็นสถานที่แยกดูแลผู้ป่วย ทำให้สามารถจัดการสถานการณ์ได้โดยเร็ว สามารถนำบทเรียนมาวางระบบในระยะยาวให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความมั่นคงในการท่องเที่ยว

และให้ยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ณ ด่านทางเข้าและออก ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ โดยด่านทางอากาศ มีระบบประสานข้อมูลกับประเทศต้นทางที่อาจมีโรคติดต่อเพื่อเฝ้าระวัง ระบบคัดกรองตั้งแต่ต้นทาง และ มีระบบติดตามตัวโดยให้ผู้เดินทางลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางบนแอปพลิเคชัน AOT Airport  ด่านทางบก ที่ด่านท่าฉัตรไชย มีระบบคัดกรอง Phuket Smart Check Point ให้ผู้เดินทางลงทะเบียนก่อนเข้าภูเก็ตล่วงหน้าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมทั้งมีระบบตรวจจับใบหน้าผู้ป่วยเฝ้าระวัง ณ จุดตรวจ เชื่อมกับฐานข้อมูลสาธารณสุข จะแจ้งเตือนเมื่อเดินทางออกนอกจังหวัด และด่านทางน้ำ พัฒนาให้มีมาตรฐานป้องกันการนำเชื้อมาแพร่ในประเทศ โดยเน้นเฝ้าระวังโรคประเทศต้นทางและคัดกรองผู้ผ่านด่านทุกทางเข้าหลัก จัดพื้นที่เว้นระยะห่างในท่าเทียบเรือและบนเรือ

รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการผ่อนปรนเปิดกิจการอย่างเข้มงวด ได้แก่ ตลาดสด ตลาดชุมชน และกิจการรองรับการท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก  โดยประเมินกิจการ/สถานประกอบการด้วยแอปพลิเคชัน Thai stop COVID-19 ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด 19 และปักหมุดพิกัดสถานประกอบการไว้ในแพลตฟอร์มนี้ เพื่อผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ เลือกการใช้บริการ

 

นอกจากนี้ให้จัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งในการเป็นเมืองต้นแบบท่องเที่ยวเชิงความปลอดภัยและสุขภาพ โดยเฉพาะพิจารณาให้มีโรงพยาบาลดูแลรักษาโรคติดต่อและภัยนักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่จะอำนวยความปลอดภัยได้ทันเวลา พร้อมทั้งให้การดูแลขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันควบคุมโรค

สำหรับภูเก็ตตอนนี้เดินมาถึงจุดที่ปลอดผู้ติดเชื้อ 12 วัน และ รู้สึกดีใจที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะประกาศเปิดเส้นทางการบินในวันที่ 16 พ.ค.นี้ ซึ่งเรื่องนี้จะนำเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์บริหารสถาการณ์โควิด ซึ่งเป็นหน้าที่ในการพิจารณา แต่ภูเก็ตเป็นเมื่อท่องเที่ยว ซึ่งเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่ต้องการความเชื่อมั่น ซึ่งต้องเกิดจาก 2 ส่วน คือความเชื่อมันจากข้างใน คนในภูเก็ตต้อมีความเชื่อมัน จึงจะต้องทำทุกอย่างให้ตัวเลขเป็นศูนย์นำไปสู่เป้าหมาย ซึ่งจะต้องเป็นศูนย์ 28 วัน แต่ในส่วนของแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับการพิจารณา ตนคิดว่าถ้าเดินมาแบบนี้ คนภายในมีความเชื่อมัน เชื่อว่าอีกไม่นานภูเก็ตจะกลับมาคึกคักแต่จะต้องมีการควบคุมตามมาตรการในการป้องกันโรคตามนโยบายของสาธารณสุข เพราะฉะนั้นการเปิดเมืองจะต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัย
อย่างไรก็ตามจากการรับฟังมาตรการของทางจังหวัดภูเก็ตในการคลายล็อกดาวน์ ซึ่งพบว่ามีแผนการปฏิบัติที่ล้ำหน้าไปมากทั้งในเรื่องของการค้นหาผู้ติดเชื้อ และมาตรการป้องกัน ส่วนมาตรการที่จะนำไปสู่การเปิดเมือง นั้นก็ต้องย้ำคือเรื่องความเชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะต้องดำเนินการให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ที่จะเดินทางมาภูเก็ต ซึ่งตนมั่นใจว่าภูเก็ตสามารถควบคุม ถ้าดำเนินการตามมาตรการที่นำเสนอในวันนี้ ซึ่งการควบคุมโรคถ้านำเข้ามาสู่ระบบ มั่นใจว่าควบคุมได้แน่นอน แต่ถ้ามานอกระบบโดยไม่ผ่านการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอาจจะทำให้การแพร่ระบาดของโรคกลับมาได้อีก ซึ่งในส่วนของจังหวัดมีความต่างจากจังหวัดอื่น ๆ เพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจ ภูเก็ตจะต้องทำในลักษณะการเปิดเมืองควบคู่ไปกับการควบคุมโรคให้ได้ ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดทำแอป  THAI STOP COVID ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นครื่องมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด การปิดภูเก็ตแบบล็อกดาวน์จะทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งในการประชุมตนก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคคิดต่อระดับประเทศ

ขณะที่นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ได้เกิดการระบาดของโรด COVD 19 ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกกว่า 2 ล้าน คนกว่า 200 สัญชาติโดยฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งมากเป็นอันดับ 1 ทำให้ทุกภาคส่วนได้ ร่วมมือทุ่มเทสรรพกำลัง รับมือการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 โดยเริ่มดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารที่บินตรงจากเมืองอู่ฮั่น ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม2563 เป็นต้นมา และได้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคต่าง ๆ จากเบาไปหาหนัก เพิ่มความเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้ปรับตัวและได้รับผลกระทบในชีวิตให้น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันผู้รับผิดชอบในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ก็ต้องทำงานอย่างเข้มแข็ง ตามหลักวิชาการควบคู่กันไป ทั้งนี้ได้ดำเนินการ Lock Down ปิดเส้นทางบกและทางน้ำสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าและออกจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา และได้ขยายการปิดรอยต่อระหว่างตำบลรวม 17 ตำบลในจังหวัตภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

สำหรับช่องทางทางอากาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ระงับการดำเนินการท่าอากาศยานภูก็ตตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งส่งผลให้ สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนผู้ติดเชื้อค่อยๆลดลงจนอยู่ใน ระดับที่ควบคุมได้ โดยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 13

ดังนั้นเพื่อเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านในการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุม โดยเห็นชอบให้เสนอสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดทำการท่าอากาศยานภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับช่องทางบกและทางน้ำ เห็นชอบให้ ผ่อนคลายตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอศบค.มท. พิจารณา

ทั้งนี้ เพื่อเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านในการผ่อนคลายมาตรการให้สามารถเปิดเมืองภูเก็ตได้อย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่ สังคมชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) อย่างราบรื่น พัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้าของภูเก็ตอย่างมั่นคง โคยทุกช่องทางจะมีการตรวจคัดกรองที่ได้มาตรฐานมีการติดตั้งเครื่องเทอโมสแกนทั้งขาเข้าและขาออก