ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ได้รับรางวัล มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน

โพสเมื่อ : Sunday, January 28th, 2018 : 11.05 am

ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ได้รับรางวัล มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียนประจำปี 2561 (ASEAN Sustainable Tourium Award 2018 – ASTA)

ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ได้รับรางวัล มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน ประจำปี 2561 (ASEAN Sustainable Tourium Award 2018 – ASTA) ประเภท ผลิตภัณฑ์ในเมือง (Urban Product) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ งานประชุม ATF 2018 โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่