ชาวภูเก็ตรณรงค์ปั่นจักรยาน Phuket Car Free Day 2016

โพสเมื่อ : Sunday, September 18th, 2016 : 1.25 pm

 

นักปั่นภูเก็ตร่วมแรงร่วมใจรณรงค์ ลดการใช้พลังงาน จัดปั่นจักรยาน Phuket Car Free Day 2016
unnamed (2)
เมื่อเวลา 6.30 น. วันนี้ ( 18 ก.ย.)  ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนนักปั่นจักรยานในงาน Phuket Car Free Day 2016 ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น โดยใช้ เส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ฝั่งศูนย์ การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต) สู่พื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้รถจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ เพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศและเสียง
ซึ่งวันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day วันดังกล่าวเกิดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์กรกว่า 50 องค์กรในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชนและรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดปัญหามลพิษของอากาศและเสียง ลดปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เทศบาลนครภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้ร่วมกับชมรมจักรยานภูเก็ต ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Phuket Car Free Day 2016 ขึ้น 
unnamed

สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานในครั้งนี้ เริ่มต้นและสิ้นสุดเส้นทาง ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ฝั่งศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต) โดยขบวนจะเคลื่อนออกจากบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ถนนดีบุก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพกระษัตรีและถนนภูเก็ต ตรงไปผ่านวงเวียนสุรินทร์ (วงเวียนหอนาฬิกา) มุ่งสู่สวนสาธารณะสะพานหิน ผ่านหน้าศาลเจ้ากิ่วเทียนเก้งเข้าสู่ซอยบางใหญ่ ถึงสี่แยกวิทยาลัยอาชีวะภูเก็ต (สะพานพระมหาชนก) เลี้ยวซ้ายสู่สะพานเทพศรีสินธุ์ ตรงไปจนถึงสี่แยกโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจ้าฟ้าตรงไปยังถนนปฏิพัทธ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนระนองตรงไปยังถนนวิชิตสงครามถึงสามแยกโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแม่หลวน ตรงไปจนถึงสี่แยกอำเภอเมืองภูเก็ต เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเยาวราชตรงไปจนถึงสี่แยก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนดีบุก ตรงไปยังจุดสิ้นสุด ณ ด้านหน้าศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต รวมระยะทางไป – กลับ 12 กิโลเมตร
การปั่นจักรยานถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพ และเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการลดปัญหาโลกร้อน กอปรกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ทำให้ผู้ขับขี่จักรยานมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้มีการเชื่อมโยงทางจักรยานระหว่างกัน และยังนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ยังช่วยลดมลพิษโดยมีเจตนาเดียวกัน คือ “ปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ลดพลังงาน ลดโลกร้อน และการเสริมสร้างสุขภาพ”