ชาวบ้าน หมู่ 1,4 , 6 ต.ไม้ขาว และ หมู่ 6  บ้านแหลมทราย สุดทน! จี้บอร์ด การท่าฯ เร่งจ่ายชดเชย ผลกระทบด้านเสียง ทอท. ยันไม่ทิ้งชาวบ้าน

โพสเมื่อ : Thursday, December 2nd, 2021 : 4.14 pm

ชาวบ้าน หมู่ 1,4 , 6 ต.ไม้ขาว และ หมู่ 6  บ้านแหลมทราย สุดทน รุกยื่นหนังสือ ขอความชัดเจน จี้บอร์ด การท่า เร่งจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียง หลังยื้อมานาน เรียกร้องดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2565 ขณะที่ ทอท.ยืนยันไม่ทิ้งชาวบ้าน แต่ต้องดำเนินการตามชั้นตอน

วันนี้ ( 2 ธ.ค.) ที่อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต นายทรงวิทย์ วิญญูประดิษฐ์ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ นายบุญไพศาล บุญสพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว และ ชาวบ้านหมู่ 6  บ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต ประมาณ 20 คน รวมตัวกันยื่นหนังสือถึง ประธานกรรมการ, คณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด  ( มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตัวกันยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้เร่งจ่ายเงินชดเชยกรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากเสียงเครื่องบิน  โดยมี นายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นตัวแทนรับหนังสือดังกล่าว

นายทรงวิทย์ วิญญูประดิษฐ์ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า ในการพัฒนาโครงการชองทางสนามบินภูเก็ต  ทอท.จะต้องปฏิบัติตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ทาง ทอท.จัดทำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประกอบเอกสารการขออนุมัติก่อสร้างและพัฒนาสนามบินภูเก็ต ซึ่งได้รับความเห็นชอบเมื่อการประชุม กก.วล.ครั้งที่3/2554 โดยในรายงานดังกล่าวระบุชัดว่า การดำเนินการต่างๆ ต้องแล้วเสร็จก่อนเปิดใช้สนามบินในส่วนพัฒนา แต่จนถึงปลายปี 2564 พบว่าการจ่ายชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเสียง ยังดำเนินการไม่ถึง 50 % ของคนที่ได้รับผลกระทบ

และ ที่ผ่านมาทางชาวบ้านมอง ว่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะยื้อเวลา การดำเนินโครงการออกไปโดยไม่มีกำหนดที่แล้วเสร็จ ทำให้การประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการเชยจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเรื่องของการจ่ายชดเชยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะขณะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากเสียงดังที่เกิดขึ้น ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบสนามบินและอยู่มาก่อนสนามบินเกิด จึงอยากเรียกร้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุด และรีบลงมาดูข้อเท็จจริง

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ในส่วนของปี 2564 มีผู้ได้รับผลกระทบทางเสียง ประสงค์ขายที่ ผ่านขั้นตอนการเสนอซื้อที่ดินจาก ทอท. มารออนุมัติ ให้ซื้อที่ดินจำนวย 3 ราย มีจำนวน 17 ราย ผ่านการประเมินราคาและรับราคาที่ ทอท.เสนอซื้อพร้อมที่จะให้ ทอท.ดำเนินการซื้อ และมีอีก 30 รายรอการจัดจ้าง บ.ที่ปรึกษาเพื่อประเมินราคา นอกจากนั้นยังมีประชาชนจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ราย ที่ได้รับผลกระทบฯ แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งยังรอคำตอบและความชัดเจนเรื่องการให้ค่าชดเชยฯ

ถ้าคณะกรรมการมองว่าผลกระทบทางเสียง ของประชาชนผู้อาศัยอยู่โดยรอบสนามบินภูเก็ตเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงไม่ต้องรีบเร่งแก้ปัญหานี้ เราขอให้เปลี่ยนแนวความคิดใหม่เพราะชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักและอยากให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ปี 2565 และข้อทราบ แผ่นงานวิธีการ,ระยะเวลา ฯลฯ ของการดำเนินโครงการนี้จนแล้วเสร็จด้วยโดยขอคำตอบภายใน 7 วัน ถ้ายังไม่ได้รับคำตอบจะกลับมาทวงคำตอบอีกครั้ง จนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ขณะที่บุญไพศาล กล่าวว่า การเดินทางมายื่นหนังสือในครั้งนี้ เพื่อให้ทาง ทอท. เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานาน และส่วนหนึ่งได้รับการชดเจนและเยียวยาไปแล้ว แต่ยังมีส่วนที่ตกค้างอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการเยียว โดยเฉพาะคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้อยากจะให้เร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ผ่านมาร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มีแต่รับปากว่าจะดำเนินการ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยา จึงอยากให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด ทั้งรายที่จะขาย และรายที่ต้องการปรับปรุง เพราะขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก

นายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวภายหลังรับหนังสือจากชาวบ้านว่า ปัญหาดังกล่าวทางท่าอากาศยานไทยไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในแนวเส้นเสียง แต่การดำเนินการนั้นมีเรื่องนี้จะต้องปฏิบัติไปตามกฎระเบียบของกฎหมาย จะต้องเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการ ชาวบ้านไม่ต้องเป็นห่วง ทาง ทอท. ไม่ทอดทิ้งชาวแน่นอน และมีงบประมาณในการดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามหลังจากรับหนังสือจากชาวบ้านในวันนี้ ตนก็จะรายงานไปตามลำดับชั้น แจ้งให้ทางผู้บริหารทราบว่าชาวบ้านที่อยู่ในแนวเส้นเสียงได้รับผลกระทบและมายื่นหนังสือในครั้งนี้