ชาวบ้านเกาะแก้ว ร้องไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอ “นายกเรวัต” ลงพื้นที่หาแนวทางเพิ่มแสงสว่าง สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

โพสเมื่อ : Friday, October 14th, 2022 : 11.13 am

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 6 ลงพื้นที่ท่าเรือบ้านแหลมหิน หมู่ที่ 7 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายมงคล คุ้มบ้าน รองนายก อบต.เกาะแก้ว และ นายธวัช ช่างเหล็ก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ร่วมปรึกษาหารือขอความอนุเคราะห์ จาก อบจ.ภูเก็ต ในการติดตั้งเสาไฟ เพื่อเพิ่มแสงสว่างบริเวณท่าเรือ

พร้อมกันนี้ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 5 ซึ่งได้รับการร้องเรียนจาก นายวัฒนา ถิ่นเกาะแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 เนื่องจากพื้นที่ภายในหมู่บ้านได้รับแสงสว่างไม่เพียงพอ จึงขอความอนุเคราะห์ อบจ.ภูเก็ต ในการติดตั้งเสาไฟไฮเมด จำนวน 1-2 ต้น บริเวณพื้นที่ออกกำลังกาย และบริเวณจอดเรือของชาวบ้าน เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้เกิดความปลอดภัย และขอติดตั้งเสาไฟไฮเมด จำนวน 1 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนเทพกระษัตรี (แยกไฟแดงเกาะแก้ว) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการมองเห็นมากยิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร โดยมี นายอับดลรามาน ยาดี สมาชิกสภา อบต.เกาะแก้ว นายอัครพล สามารถ สารวัตรกำนัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่