ชาวบ้านเกาะแก้วจัด งาน “ธารน้ำใจสู่มัสยิดยาบรรณนูดร์ (เกาะแก้ว) ครั้งที่ 12”

โพสเมื่อ : Sunday, May 7th, 2023 : 11.51 am

เยาวชน – ประชาชน บ้านเกาะแก้ว จัดงาน “ธารน้ำใจสู่มัสยิดยาบรรณนูดร์ (เกาะแก้ว) ครั้งที่ 12” มีคนร่วมคึกคัก  รวมทั้งนายกอบจ. สมาชิกสภา เพื่อให้กำลังใจร่วมพบปะชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.50 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนในงาน “ธารน้ำใจสู่มัสยิดยาบรรณนูดร์ (เกาะแก้ว) ครั้งที่ 12” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต โดยมี นายปิยเดช เชื้อฉลาด ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 6 และนางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 4 คณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของเยาวชนและประชาชนบ้านเกาะแก้ว ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายธรรม การแสดงความสามารถของนักเรียน การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกผู้ที่อยู่ในชุมชน ให้มีการดำรงชีวิตตามวิถีอิสลาม และมีการเสียสละเพื่อสังคมโดยส่วนรวม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ในการทำงานร่วมกัน เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาภาคศาสนาให้กับเยาวชน และกิจกรรมต่างๆ ของมัสยิด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนเต็นท์ เก้าอี้ และ รถสุขา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนภายในงานด้วย

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน