”ชยุต แก้วกลิ่น” ทีมภูเก็ตหยัดได้ คว้าชัยชนะเลือกตั้งช่อม สจ.เขต 8 อำเภอเมืองภูเก็ต

โพสเมื่อ : Monday, June 6th, 2022 : 8.48 am

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต แทนตำแหน่งว่าง เขตเลือกตั้งที่ 8 “ชยุต แก้วกลิ่น” ทีมภูเก็ตหยัดได้ คว้าชัยการเลือกตั้ง
จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แทนตำแหน่งว่าง เขตเลือกตั้งที่ 8 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า หมายเลข 1 นายชยุต แก้วกลิ่น ทีมภูเก็ตหยัดได้ ได้ 1,653 คะแนน หมายเลข 2 นายจิตรณรงค์ เทพาลุน ทีมอิสระ ได้ 722 คะแนน และหมายเลข 3 นายคำรบ ชูมาก ทีมอิสระ ได้ 624 คะแนน
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 8 หมู่ 5 และหมู่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 12,718 คน มีผู้มาใช้สิทธิในครั้งนี้ จำนวน 3,262 คน (25.65%) มีบัตรดี 2,999 บัตร (91.94%) บัตรเสีย 65 บัตร (1.99%) และบัตรไม่เลือกผู้ใด 198 บัตร (6.07%)