ชมรมเรารักในหลวงจังหวัดภูเก็ต จัดเสวนาเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมอบเสื้อสัญลักษณ์แก่สมาชิกใหม่

โพสเมื่อ : Sunday, July 24th, 2016 : 2.15 pm

15ชมรมเรารักในหลวงจังหวัดภูเก็ต จัดเสวนาเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์-ปฎิญาณตน แก่สมาชิกชมรมที่เข้าใหม่ กว่า 200 ตัว

16

เมื่อเวลา 11.30 .วันที่ 24 ก.ค.นี้ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดเสวนาเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฎิญาณตน สำหรับสมาชิกใหม่ของชมรมเรารักในหลวง ครั้งที่ 2 / 2559 โดยมีนายมงคล รัตนะ ประธานชมรมเรารักในหลวงจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายการ ดร.อำนวย คุ้มบ้าน นายนิกร ศุภนาม นายอธิพงศ์ คงนาม และสมาชิกชมรมเรารักในหลวงให้การต้อนรับ

 

40

นายมงคล รัตนะ กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สู่สมาชิก ถึงครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย เพื่อเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากระษัตริย์  ให้เป็นที่เคารพอย่างสูงยิ่งและมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดๆในลักษณะที่เป็นการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทโดยเด็ดขาด

47

สำหรับการเสวนาเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี ดร.อำนวย คุ้มบ้าน เป็นผู้ดำเนินรายการ มีนางสาวอรสา เสี้ยมสอน (ตัวแทนจากอ.เมืองภูเก็ต) นางวีระ กุตมงตล (ตัวแทนจาก อ.กะทู้) นายมานะ เศวตสิทธศิริกุล (ตัวแทนจาก อ.ถลาง) เป็นผู้ร่วมเสวนา

15

3

52

35

45