ฉลองความร่วมมือในการอนุรักษ์เต่าทะเลระหว่างอควาเรียภูเก็ตกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โพสเมื่อ : Wednesday, July 10th, 2024 : 12.27 pm

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 อควาเรียภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และ สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล (เต่าตนุ) ณ หาดแหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย Dato’ Simon Foong Group Executive Chairman / Managing Director of Aquawalk Group of Companies อควาเรียภูเก็ต, สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต, คุณวิไลพร ปิติมานะอารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ภูเก็ต) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติร่วมงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพันธมิตร, ผู้อำนวยการภูเก็ตอควาเรียม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วม

อควาเรียภูเก็ตเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่รวมสัตว์น้ำไว้กว่า 25,000 ตัวโดยประมาณ และที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยเต่ามะเฟือง การร่วมอนุบาลเต่าทะเล รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวกับเต่ามาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปีของการเปิดให้บริการ อควาเรียภูเก็ตจึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และ สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยเต่าตนุคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 6 ตัว อายุ 6 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปี ในความร่วมมือกันตั้งแต่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในการช่วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชาสัมพันธ์และแผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในด้านการจัดนิทรรศการเต่าทะเลในอควาเรียภูเก็ต เพื่่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา ภัยคุกคาม และแนวทางในการป้องกันและแก้ไข จนก่อให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว จนมีคนเข้าร่วมกิจรรมเป็นจำนวนมาก ตลอดระยะเวลา 5ปีที่ร่วมมือกัน

ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้เต่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญและเป็นตัวชี้วัดถึงสุขภาพของมหาสมุทรและชายฝั่ง และมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลอีกด้วย ในอนาคตอันใกล้ อควาเรียภูเก็ตมีโครงการร่วมสนับสนุนและร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลในหลากหลายมิติมากขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือและช่วยกันเต่าทะเลให้มีจำนวนมากขึ้นในท้องทะเลไทย