จัดยิ่งใหญ่! เทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023

โพสเมื่อ : Friday, May 19th, 2023 : 5.02 pm

ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่! เทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023 นำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นสู่งานเทศกาลระดับนานาชาติ ด้วยขบวนแห่ตื่นตามากถึง  20 ขบวน พร้อมโชว์สุดอลังการศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย “บ่าบ๋า ย่าหย่า” 23-25 มิ.ย.นี้

ณ บ้านชาร์เตอร์แบงค์ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา นายณรงค์ วุ่นวชิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร กรรมการกิตติมศักดิ์ และผู้ก่อตั้งสมาคมเพอรานากันประเทศไทย นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดงานมหกรรมและเทศกาลนานาชาติ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว Phuket Peranakan Festival 2023

โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากันภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วม สำหรับ Phuket Peranakan Festival 2023 เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย.2566 ณ.เมืองเก่าภูเก็ต จัดโดยจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน., เทศบาลนครภูเก็ต, สมาคมเพอรานากันภูเก็ต, และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดงานมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย

เพื่อเป็นการแสดงถึงความยั่งยืนชุมชนเมืองเก่า และยกระดับการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ต่อการอนุรักษ์มรดกของท้องถิ่น การสร้างงานของคนในพื้นที่ โดยความเชี่ยวชาญของเจ้าของพื้นที่เอง การท่องเที่ยวที่ผ่านการเชื่อมโยงของคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภูเก็ต ผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โดยการนำ City DNA รากเหง้าเดิมของชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตที่มีประวัติศาสตร์กระทั่งเกิดวัฒนธรรมประเพณียั่งยืนของบาบ๋า ย่าหยา หรือเพอรานากันมาสร้างงานเทศกาลสู่ประชาคมโลก จะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเทศกาลเกิดขึ้นในพื้นที่ ผ่านการวางแผนประชาสัมพันธ์โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ จะช่วยให้การกลับมาของการท่องเที่ยวบนพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเกิดความน่าสนใจ เกิดการเปิดพื้นที่ใหม่ๆ การสร้างงาน และขยายรายได้สู่ชุมชนและเจ้าของพื้นที่อย่างแท้จริง

กิจกรรมเทศกาลที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะเป็นหนึ่งในแผนนโยบาย Festival Economy ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนถือเป็น 7 ยุทธศาสตร์หลักที่รัฐบาลให้การส่งเสริม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับเข้าสู่เมือง เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจสู่หนึ่งในพื้นที่เป้าหมายพร้อมแผนการยกระดับงานเทศกาลสู่ประชาคมโลกในอนาคต Phuket Peranakan Festival จะเป็นต้นกำเนิดกิจกรรมเทศกาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกแบบเต็มรูปแบบที่ชาวภูเก็ตจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในกิจกรรมเทศกาลนี้ในอนาคตอันใกล้

กำหนดการเทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023 วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 2566 เวลา 17.00 -18.30 น. กิจกรรมเทศกาลขบวนพาเหรดประวัติศาสตร์ World Phuket PERANAKAN Carnival ครั้งยิ่งใหญ่ พบกับ 20 ขบวนพาเหรดเปิดรากเหง้าชาติพันธุ์ “บาบ๋า ย่าหยา” จากอารยธรรมดั้งเดิมสู่ความศิวิไลซ์ยุคปัจจุบันบนเส้นทางระยะทางกว่า 1.2 กิโลเมตร รอบเมืองเก่าภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 – 18.30 น. ทุกวัน กิจกรรมเทศกาลการเฉลิมฉลองมรดกรากเหง้าร่วมสมัย Street Performance Shows และ Phuket Old Town Light Shows ในชื่อชุด World Phuket PERANAKAN Celebration Shows ณ ถนนรมณีย์ และถนนถลาง

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร กรรมการกิตติมศักดิ์ และผู้ก่อตั้งสมาคมเพอรานากันประเทศไทย กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและมีความเด่นชัดในเรื่องของพหุวัฒนธรรม ร่วมถึงการสืบสานประเพณีที่ดีงามโดยเฉพาะประเพณีเพอรานากัน โดยในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีแนวคิดในการที่จะยกระดับชุมชนเพอรานากันในภูเก็ตไปสู่ระดับอินโดจีนไปด้วยกัน จึงได้มีการจดทะเบียนสมาคมเพอรานากันประเทศไทยขึ้น ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนในการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม จนกลายเป็นทุนวัฒนธรรมให้ภูเก็ต

จนถึงปัจจุบันตนจึงได้หารือร่วมกับนายก อบจ.ภูเก็ต ที่จะทำให้การท่องเที่ยวของภูเก็ตมีความหลากหลายและคมชัดในระดับนานาชาติได้ จึงได้หยิบยกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงศิลปะขึ้นมาขับเคลื่อน ซึ่งในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ที่มีผ่านมาภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรม ทุ่มเทเวลา งบประมาณมาโดยตลอด จึงควรที่จะต่อยอดต้นทุนวัฒนธรรมให้ไปสู่ระดับนานาชาติให้ได้

เพื่อสร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งต่อไปยังประชาชนอีกขาหนึ่งให้ได้ จึงเป็นที่มาของการจัด Phuket Peranakan Festival 2023 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย.นี้ และเพื่อเตรียมจดลิขสิทธิ์ของงานเทศกาล Phuket Peranakan Festival 2023 ให้ได้ภายใน 3 ปี จากนี้ด้วยความร่วมมือจาก อบจ.ภูเก็ต และทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับจากอีเว้นท์เป็นเฟสติวัลในระดับนานาชาติให้ได้ เมื่อได้จดลิขสิทธิ์แล้วใครก็ตามที่จะจัดงาน Phuket Peranakan Festival 2023 จะต้องมาซื้อลิขสิทธิ์จากเราเท่านั้น และจะเป็นมรดกไปสู่ลูกหลานต่อไปในอนาค