จัดยิงใหญ่ วันครู ประจำปี  2566 มอบรางวัล “ครูดีศรี อบจ.ภูเก็ต”

โพสเมื่อ : Monday, January 16th, 2023 : 11.39 am

 

อบจ.ภูเก็ต จัดยิงใหญ่ วันครู ประจำปี  2566 ครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ร่วมพรึบ พร้อมมอบรางวัล “ครูดีศรี อบจ.ภูเก็ต” ประจำปี  2566 จำนวน 23 คน

วันนี้ ( 16 ม.ค.) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2566  ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครู จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม จำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซดื อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญของครู ซึ่งเป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นอันมาก  และเพื่อแสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและสดุดีคุณงามความดีของครู  เพาอส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อดำรงไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพ

โดยมีครูเข้าร่วมจำนวน 260 คน และมีการมอบรางวัลครูดีศรี อบจ.ภูเก็ต ประจำปี  2566 จำนวน 23 คน และมีการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ “ความสุขของชีวิตกับวิถีคิดของครูในศตวรรษที่ 21”