จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลราไวย์ เชื่อมความสัมพันธ์ “เมืองเฉิงตูกับตำบลราไวย์” เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Saturday, May 27th, 2023 : 9.55 am

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลราไวย์ เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน เมืองพี่เมืองน้องแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “เมืองเฉิงตูกับเทศบาลตำบลราไวย์” ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำโดย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ จัดทำบันทึกข้อตกลง (mou) เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวระหว่างตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต และเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน